phonglvv - TS. Lê Vũ Việt Phong

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

THÔNG TIN CÁ NHÂN
 • Họ và tên: Lê Vũ Việt Phong
 • Năm sinh: 1983
 • Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải Dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Địa chỉ cơ quan: Phòng 201, Nhà T3, Số 334 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ học vấn: Tiến sỹ
 • Ngạch viên chức: 15.110
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Tiến sĩ, Kỹ thuật dân dụng, Đại học tổng hợp Illinois, 2016
 • Thạc sĩ, Kỹ thuật dân dụng, Đại học tổng hợp Illinois, 2011
 • Kỹ sư, Thuỷ văn tài nguyên nước, Đại học Thuỷ Lợi, 2006

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

 • Giảng viên, Thuỷ văn và tài nguyên nước, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017 - nay
 • Nghiên cứu viên, Viện Khí tượng Thuỷ văn, 2006 - 2009

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Thuỷ văn lưu vực, thuỷ văn sinh thái, Viễn thám.

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

MỘT SỐ CÔNG BỐ KHOA HỌC

 1. Phong V.V. Le, Praveen Kumar, Darren T. Drewry (2011). Implications for the hydrologic cycle under climate change due to the expansion of bioenergy crops in the Midwestern United States. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108 (37): 1508515090, doi:10.1073/pnas.1107177108
 2. Phong V.V. Le, Praveen Kumar, Darren T. Drewry, Juan C. Quijano (2012). A graphical user interface for numerical modeling of acclimation responses of vegetation to climate change. Computers & Geosciences, 49:91101, doi:10.1016/j.cageo.2012.07.007
 3. Phong V.V. Le, Praveen Kumar (2014). Power-law scaling of topographic depressions and their hydrologic connectivity. Geophysical Research Letters, 41, doi:10.1002/2013GL059114
 4. Phong V.V. Le, Praveen Kumar, Hoang-Vu Dang, Albert J. Valocchi (2015). GPU-based high- performance computing for integrated surface-subsurface flow modeling. Environmental Modeling & Software., 73:1-13, doi:10.1016/j.envsoft.2015.07.015
 5. Reshmina William, Allison Goodwell, Meredith Richardson, Phong V.V. Le, Praveen Kumar, Ashlynn S. Stillwell (2016). An environmental cost-benefit analysis of alternative roofing strategies. Ecological Engineering., 95:1-9, doi:10.1016/j.ecoleng.2016.06.091
 6. Trisha Rentschler, Phong V.V. Le, and Surendra Karki (2015). Identification of potential larval habitat for Culex mosquitoes in South Cook County, Illinois. ESRI Map Book, Volume 30.
 7. Phong V.V. Le, Praveen Kumar (2017). Interaction between ecohydrologic dynamics and microtopographic variability under climate change. Water Resources Research, doi:10.1002/2017WR020377
 8. Praveen Kumar, Phong V.V. Le, A.N. Thanos Papanicolaou, Bruce L. Rhoads, Alison M. Anders, Andrew Stumpf, Christopher G. Wilson, E. Arthur Bettis III, Neal Blair, Adam S. Ward, Timothy Filley, Henry Lin, Laura Keefer, Donald A. Keefer, Yu-Feng Lin, Marian Muste, Todd V. Royer, Efi Foufoula-Georgiou, Patrick Belmont (2018). Critical Transition in Critical Zone of Intensively Managed Landscapes, Anthropocene, doi.org/10.1016/j.ancene.2018.04.002
 9. Phong V.V. Le, Praveen Kumar, Marilyn O. Ruiz (2018). Stochastic lattice-based modeling of malaria dynamics. Malaria Journal, 17(1). doi:10.1186/s12936-018-2397-z
 10. Leonardo E. Bertassello, P. Suresh C. Rao, James W. Jawitz, Gianluca Botter, Phong V.V. Le, Praveen Kumar and Antoine F. Aubeneau (2018). Wetlandscape fractal topography. Geophysical Research Letters, 45, doi.org/10.1029/2018GL079094
 11. Qina Yan, Phong V.V. Le, Dong K. Woo, Tingyu Hou, Timothy, R. Filley, and Praveen Kumar (2019). 3‐D Modeling of the Co‐evolution of Landscape and Soil Organic Carbon. Water Resources Research, doi.org/10.1029/2018WR023634
 12. Phong V.V. Le, Praveen Kumar, Marilyn O. Ruiz, Charles Mbogo, Ephatus J. Muturi (2019). Predicting the direct and indirect impacts of climate change on malaria in coastal Kenya. PLOS One 14(2): e0211258, doi.org/10.1371/journal.pone.0211258
 13. Phong V.V. Le, Tan Phan-Van, Khiem V. Mai, Duc Q. Tran (2019). Space–time variability of drought over Vietnam. International Journal of Climatology. 1-15, doi.org/10.1002/joc.6164
 14. Phong V.V. Le, Praveen Kumar (2019). Complexity of malaria dynamics under climate change. Atlas
  of Science
  .
 15. Ming Li, Erika J. Foster, Phong V.V. Le, Qina Yan, Andrew Stumpf, Tingyu Hou, A.N. (Thanos) Papanicolaou, Kenneth M. Wacha, Christopher G. Wilson, Jingkuan Wang, Praveen Kumar, Timothy Filley (2020). A new dynamic wetness index (DWI) predicts soil moisture persistence and correlates with key indicators of surface soil geochemistry. Geoderma, 368. doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114239

KHEN THƯỞNG

 • Học bổng Khoa học kỹ thuật tính toán, Đại học Illinois (2013)
 • Học bổng Quỹ giáo dục Việt Nam (2009)


  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943