phonglvv - TS. Lê Vũ Việt Phong

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

THÔNG TIN CÁ NHÂN
 • Họ và tên: Lê Vũ Việt Phong
 • Năm sinh: 1983
 • Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải Dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Địa chỉ cơ quan: Phòng 201, Nhà T3, Số 334 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ học vấn: Tiến sỹ
 • Ngạch viên chức: 15.110
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Tiến sĩ, Kỹ thuật dân dụng, Đại học tổng hợp Illinois, 2016
 • Thạc sĩ, Kỹ thuật dân dụng, Đại học tổng hợp Illinois, 2011
 • Kỹ sư, Thuỷ văn tài nguyên nước, Đại học Thuỷ Lợi, 2006

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

 • Giảng viên, Thuỷ văn và tài nguyên nước, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017 - nay
 • Nghiên cứu viên, Viện Khí tượng Thuỷ văn, 2006 - 2009

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Thuỷ văn lưu vực, thuỷ văn sinh thái

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

MỘT SỐ CÔNG BỐ KHOA HỌC

 1. Phong V.V. Le, Praveen Kumar, Darren T. Drewry (2011). Implications for the hydrologic cycle under climate change due to the expansion of bioenergy crops in the Midwestern United States. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108 (37): 1508515090, doi:10.1073/pnas.1107177108
 2. Phong V.V. Le, Praveen Kumar, Darren T. Drewry, Juan C. Quijano (2012). A graphical user interface for numerical modeling of acclimation responses of vegetation to climate change. Computers & Geosciences, 49:91101, doi:10.1016/j.cageo.2012.07.007
 3. Phong V.V. Le, Praveen Kumar (2014). Power-law scaling of topographic depressions and their hydrologic connectivity. Geophysical Research Letters, 41, doi:10.1002/2013GL059114
 4. Phong V.V. Le, Praveen Kumar, Hoang-Vu Dang, Albert J. Valocchi (2015). GPU-based high- performance computing for integrated surface-subsurface flow modeling. Environmental Modeling & Software., 73:1-13, doi:10.1016/j.envsoft.2015.07.015
 5. Reshmina William, Allison Goodwell, Meredith Richardson, Phong V.V. Le, Praveen Kumar, Ashlynn S. Stillwell (2016). An environmental cost-benefit analysis of alternative roofing strategies. Ecological Engineering., 95:1-9, doi:10.1016/j.ecoleng.2016.06.091
 6. Phong V.V. Le, Praveen Kumar (2017). Interaction between ecohydrologic dynamics and microtopographic variability under climate change. Water Resources Research, doi:10.1002/2017WR020377
 7. Praveen Kumar, Phong V.V. Le, A.N. Thanos Papanicolaou, Bruce L. Rhoads, Alison M. Anders, Andrew Stumpf, Christopher G. Wilson, E. Arthur Bettis III, Neal Blair, Adam S. Ward, Timothy Filley, Henry Lin, Laura Keefer, Donald A. Keefer, Yu-Feng Lin, Marian Muste, Todd V. Royer, Efi Foufoula-Georgiou, Patrick Belmont (2018). Critical Transition in Critical Zone of Intensively Managed Landscapes, Anthropocene, doi.org/10.1016/j.ancene.2018.04.002
 8. Phong V.V. Le, Praveen Kumar, Marilyn O. Ruiz (2018). Stochastic lattice-based modeling of malaria dynamics. Malaria Journal, 17(1). doi:10.1186/s12936-018-2397-z
 9. Leonardo E. Bertassello, P. Suresh C. Rao, James W. Jawitz, Gianluca Botter, Phong V.V. Le, Praveen Kumar and Antoine F. Aubeneau (2018). Wetlandscape fractal topography. Geophysical Research Letters, 45. doi.org/10.1029/2018GL079094

KHEN THƯỞNG

 • Học bổng Khoa học kỹ thuật tính toán, Đại học Illinois (2013)
 • Học bổng Quỹ giáo dục Việt Nam (2009)


  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943