sonnt - PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Các bài viết của PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

THÔNG BÁO THAY LỊCH CÔNG TÁC KHOA
Ngày 20/04/2019
LỊCH KHOA
Ngày 20/04/2019
CÁC BÀI VIẾT 2019
Ngày 03/03/2019
CÁC BÀI VIẾT 2018
Ngày 28/02/2018
TÌNH HÌNH CẬP NHẬT TRANG WEB TIẾNG ANH CỦA CÁ NHÂN
Ngày 29/09/2017
DANH SÁCH CÁN BỘ
Ngày 06/09/2017
DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐÃ GỬI TÓM TẮT BÁO CÁO KHOA HỌC VÀ BÀI BÁO
Ngày 03/09/2016
KẾ HOẠCH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NĂM 2016
Ngày 24/08/2016
Thông báo đến các cộng tác viên, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học kế hoạch xuất bản Phụ trương Tạp chí khoa học - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học năm 2016
KHAI BÁO GIỜ LÀM VIỆC CÁ NHÂN THEO PHẦN MỀM
Ngày 15/07/2016
Từ năm hoạc 2016 - 2017 Trường ĐHKHTN sẽ sr dụng phần mềm để tính giờ làm việc của CCVC. Trân trọng giới thiệu Đề nghị cán bộ toàn khoa thử áp dụng để lên kế hoạch làm việc. Số giờ đạt chuẩn là 1760 giờ
CÁC BÀI VIẾT 2016
Ngày 24/04/2016
CHÚC MỪNG TÂN PHÓ GIÁO SƯ TRẦN QUANG ĐỨC
Ngày 28/10/2015
Ngày 22/10/2015, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định 46/QĐ-HĐCDGSNN về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 52 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 470 nhà giáo.
KẾT QUẢ THI ĐUA 2015
Ngày 06/10/2015
MỜI HỌP MẶT NHÂN DỊP KỶ NIỆM KHOA
Ngày 30/09/2015
Ban lãnh đạo Khoa KTTV và HDH trân trọng kính mời các thầy, cô giáo, cán bộ công nhân viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đã từng công tác
DANH SÁCH TẬP THỂ - CÁ NHÂN ỦNG HỘ NGÀY KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA
Ngày 24/09/2015
BAN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA
Ngày 23/09/2015
KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ HẢI DƯƠNG HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – CHẶNG ĐƯỜNG 20 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG THÀNH
Ngày 11/09/2015
ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CAO HỌC 2014 - 2016
Ngày 14/07/2015
ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CAO HỌC 2013-2015
Ngày 14/07/2015
Thu bài đăng báo số kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa
Ngày 23/06/2015
CHÚC MỪNG CÁC TÂN PHÓ GIÁO SƯ: VŨ THANH HẰNG VÀ NGÔ ĐỨC THÀNH
Ngày 16/01/2015
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943