thanhc - GV. TS. Công Thanh

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Các bài viết của GV. TS. Công Thanh

LỊCH CÔNG TÁC KHOA
Ngày 30/08/2019
Tuần 26
THÔNG BÁO KHÁM SỨC KHỎE CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2013
Ngày 09/04/2013
THÔNG BÁO KHÁM SỨC KHỎE CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2011
Ngày 19/04/2011
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943