thaoht - CN. Hoàng Thu Thảo

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Các bài viết của CN. Hoàng Thu Thảo

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 - 2019
Ngày 29/08/2017
Danh sách Ban chấp hành Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943