trangnt - CN. Nguyễn Thị Trang

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

THÔNG TIN CÁ NHÂN

NGUYỄN THỊ TRANG

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

·        Điện thoại: 0978325942

·        E-mail: trangbibibi@gmail.com

·        Chức vụ: Giảng viên tạo nguồn

·        Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

·        Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

·        Học viên cao học, Hải dương học: 2016-nay

·        Cử nhân, Hải dương học: 2016

·        Đại học, Hải dương học: 2012-2016

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

·        Vật lý biển

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

1.  Nguyễn Thị Trang. Mô phỏng chế độ thủy động lực và vận chuyển trầm tích khu vực Cửa Tùng, Quảng Trị. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Tập 17, Số 4b (2017) 220-235.

2. Vũ Công Hữu, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Thị Trang, Phùng Quốc TrungĐánh giá ảnh hưởng của mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến mực nước triều ven biển Miền Trung. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S (2016) 122-129.

 

THÀNH TÍCH KHÁC

1. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN năm 2017, mã số TN.17.17. Tên đề tài: Đánh giá suất vận chuyển dọc bờ và ngang bờ dưới tác động tổng cộng dòng chảy- sóng bằng mô hình số trị.  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943