tuanbm - GVTN. ThS. Bùi Minh Tuân

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 
HỌ VÀ TÊN:                          BÙI MINH TUÂN
Năm sinh:  1988
Nơi sinh:  Mỹ Hải - Quỳnh Mỹ - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Quê quán:  Mỹ Hải - Quỳnh Mỹ - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Cơ quan công tác:  Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
Địa chỉ cơ quan:  Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.
E-mail:  tuanbuiminh88@gmail.com
Chức vụ:  Giảng viên tạo nguồn
Trình độ học vấn:  Thạc sĩ
Học hàm:
Ngạch viên chức: 15.111
Ngoại ngữ:  Tiếng Anh
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 
Đại học: 2010, Khí tượng học – Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN.
Thạc sĩ: 2012, Khí tượng và Khí hậu học –  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN –  ĐHQGHN.
Tiến sĩ: 
Các bằng cấp khác:
 
II. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
 
9/2013 – nay: Giảng viên hợp đồng tạo nguồn, Khoa KT– TV– HDH, Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN
2010 – 2013: Nghiên cứu viên, Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN
 
IV. THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
 
 
Giảng dạy đại học
 
      1. Dự báo thời tiết bằng phương pháp số;
      2. Thực hành dự báo thời tiết;
      3. Khí tượng vật lí;
 
Giảng dạy sau đại học
 
Khóa luận tốt nghiệp 
 
      1. Vũ Thị Hoà (K56), Dự Báo sự bùng nổ của Gió Mùa Mùa Hè khu vực Nam Bộ năm 2011 sử dụng mô hình WRF 
      2. Trần Văn Vũ, Dự báo sự hoạt động của gió mùa mùa hè khu vực Nam Bộ vào tháng 06 năm 2012 sử dụng mô hình WR   
      3. Khuất Thị Thu Trang (K57) - Phân tích mưa quan trắc tại Việt Nam sử dụng phương pháp ARIMA
      4. Nguyễn Hoàng Sơn (K58): Tác động của áp cao Nam Á tới sự biến đổi mưa mùa hè tại Việt Nam;
      5. Nguyễn Thọ Tuyển (k58): Tác động của áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương tới sự biến động mưa mùa hè tại Việt Nam
      6. Phạm Hoàng Anh (k60): Sự khác biệt trong đặc trưng mưa ở các vùng khí hậu khác nhau của Việt Nam 
 
 
Luận văn Thạc sỹ 
 
Luận án Tiến sĩ 
 
V. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
 
      1. Mô hình hóa thời tiết và khí hậu;
      2. Gió mùa mùa hè Châu Á;
      3. Dao động nội mùa;
      4. Mưa cực đoan;
      5. Dự báo hạn vừa và hạn dài;
      
 
VI. ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN
 
CHỦ TRÌ
THAM GIA
  1. 2010-2012. Nguyễn Minh Trường, Bùi Minh Tuân, Đặc điểm hoàn lưu và thời tiết thời kì bùng nổ gió mùa mùa hè trên khu vực Việt Nam  do TS. Nguyễn Minh Trường chủ trì.
  2. 2011- 2014. Trần Tân Tiến và cs, Xây dựng quy trình dự báo quỹ đạo và cường độ bão Tây Thái Bình Dương và Biển Đông hạn 5 ngày do GS.TS. Trần Tân Tiến chủ trì.
  3. 2016-2018. Nguyễn Minh Trường và cs, Nghiên cứu dao động nội mùa của lượng mưa quan trắc trên ba miền giáp Biển Đông,  do TS. Nguyễn Minh Trường chủ trì.
  4. 2017-2020, Dự báo sự hình thành, phát triển, di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến sóng và thời tiết các khu vực biển Việt Nam hạn 03 ngày. KC.09.12/16-20, GS.TS. Trần Tân Tiến chủ trì.
VII. CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ
 
SÁCH
TẠP CHÍ 
 
2019
 
2. Truong, N. M., and B. M. Tuan (2019), “Structures and Mechanisms of 20−60-day Intraseasonal Oscillation of the Observed Rainfall in Vietnam”, J. Climate, 32, 5191–5212. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-18-0239.1
 
2018
1. Truong, N. M., and B. M. Tuan (2018), “Large‐scale patterns and possible mechanisms of 10–20‐day intra‐seasonal oscillation of the observed rainfall in Vietnam”, International Journal of Climatology, 38, 3801-3821
 
2016
1. Bùi Minh Tuân, Nguyễn Minh Trường, Vũ Thanh Hằng, Công Thanh, Sự dịch chuyển lên phía bắc của dao động nội mùa và cơ chế dao động nội mùa của lượng mưa tại Bắc Bộ và Nam Bộ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S, 2016243
 
2015

1. Bùi Minh Tuân 2015 Dự báo ngày bùng nổ gió mùa mùa hè khu vực Nam Bộ sử dụng mô hình WRF. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr 238 – 246

2013
  1. Nguyễn Minh Trường, Bùi Minh Tuân2013 Thử nghiệm dự báo ngày bùng nổ gió mùa mùa hè khu vực Nam Bộ năm 2012 bằng mô hình RAMS. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr.. 179-186.
  2. Bùi Minh Tuân, Nguyễn Minh Trường 2013 Xây dựng chỉ số xác định ngày bùng nổ gió mùa mùa hè ở Nam Bộ sử dụng mô hình số với số liệu tái phân tíchTạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 187-195.
  3. Trần Tân Tiến, Hoàng Thị Thủy, Công Thanh, Bùi Minh Tuân 2013 Dự báo tổ hợp quỹ đạo bão trên biển khu vực Biển Đông hạn 5 ngày  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 195-200
2011
  1. Nguyễn Minh Trường, Bùi Minh Tuân, Công Thanh, Bùi Hoàng Hải, Hoàng Thanh Vân, 2011:  Quá trình nhiệt ẩm qui mô lớn thời kỳ bùng nổ gió mùa mùa hè trên khu vực Nam Bộ năm 2004. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. Vol. 27, No 1S, 244-253.
2010
 
  1. Bùi Minh Tuân, Nguyễn Minh Trường,  Hoàn lưu qui mô lớn thời kỳ bùng nổ gió mùa mùa hè trên khu vực Nam Bộ năm 1998Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 470
 KỶ YẾU HỘI THẢO
 
  1. Trần Tân Tiến, Hoàng Thị Thủy,   Công Thanh  , Bùi Minh Tuân2013 Dự báo tổ hợp quỹ đạo bão trên khu vực biển đông hạn 5 ngày. Hội thảo Khoa học Quốc gia về khí tượng thủy văn môi trường và biến đổi khí hậu lần thứ XVI - Tập I. Khí tượng - khí hậu, Khí tượng nông nghiệp, Biến đổi khí hậu, 27-29 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 70.
VIII. KHEN THƯỞNG
 
Danh hiệu
Khen thưởng:


  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943