vanlh - ThS. NCV. Lê Thị Hồng Vân

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

 

1.       HỌ VÀ TÊN : LÊ THỊ HỒNG VÂN                   Ngày sinh: 01/08/1984
2.       Giới tính      :     Nữ                                            Dân tộc: Kinh
3.       Quê quán : Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
4.       Nơi ở hiện nay : Xóm Giữa, Thôn An Duyên, Xã Đại An, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
5.       Địa chỉ liên hệ: Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
6.       Cơ quan công tác (tên cơ quan, bộ phận làm việc, đã nghỉ hưu thì ghi cơ quan trước khi nghỉ): Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
7.       Địa chỉ cơ quan: Khoa Khí tượng Thủy văn & Hải dương học, tầng 2, Nhà T3, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội  
8.       Điện thoại: Cơ quan:  04 5583811, Nhà riêng:               , Di động: 098 424 1884
9.       Địa chỉ E-mail:  vanlhkttv@gmail com                              , Fax:                                       
10.   Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 20/11/1998, ngày vào Đảng CSVN: 27/06/2007
11.   Chức vụ hiện nay:                                                                                                                          
12.   Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm :                                                                                                 
13.   Trình độ học vấn hiện nay: Cử nhân
13.1.      Năm được cấp bằng Đại học: 2007                , thuộc ngành: Khí tượng học
Chuyên ngành: Dự báo                    Nơi cấp bằng: Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
13.2.      Năm được cấp bằng Thạc sĩ:                           , thuộc ngành:                                                                
Chuyên ngành:                                Nơi cấp bằng:                                                                     
13.3.      Năm được cấp bằng Tiến sĩ:                            , thuộc ngành:                                                                
Chuyên ngành:                                Nơi cấp bằng:                                                                     
13.4.      Năm được cấp bằng Tiến sĩ khoa học:           , thuộc ngành:                                                    
Chuyên ngành:                                Nơi cấp bằng:                                                                     
13.5.      Năm được cấp bằng cấp khác cao nhất:        , thuộc ngành:                                           
Chuyên ngành:                                Nơi cấp bằng:                                                                 
14.   Ngạch công chức, viên chức (GVCC, GVC, GV,   ): Nghiên cứu viên
15.   Năm được phong chức danh Phó Giáo sư:         Năm được phong chức danh Giáo sư:              
16.   Danh hiệu (Ghi rõ danh hiệu và năm đạt danh hiệu: NGND, NGƯT, …  các danh hiệu khác):                                                                                                                                                              
17.   Quá trình công tác (ghi tóm lược: thời gian, công việc, chức vụ, cơ quan công tác):
- Từ tháng 11/2007 đến nay: Học viên cao học khóa 2007-2009, chuyên ngành Khí tượng và Khí hậu học, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
- Từ tháng 1/2009 đến nay: Nghiên cứu viên Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Quá trình khen thưởng: (các loại Bằng khen, Huân, Huy chương và danh hiệu khác):                                                                                                                                                             
18.   Ngoại ngữ thành thạo: Tiếng Anh                                                                                               
19.1.Thuộc diện được đào tạo ở nước ngoài (có/không):                                                                     
19.1.1. Học đại học tại nước :                                                                                                            
19.1.2. Bảo vệ luận án (Th S, TS, TSKH)                         Tại nước :                                     
19.1.3. Thực tập dài hạn (> 1 năm) tại nước :                                                                                   
19.2.      Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :                                                                                           
19.2.1. Giảng dạy bằng ngoại ngữ :                                                                                                  
19.2.2. Nước đến giảng dạy:                                                                                                             
19.2.3. Đối tượng khác (ghi rõ):                                                                                                      
19.   Thâm niên tham gia đào tạo: từ tháng        năm        đến tháng         năm     
20.1. Hướng dẫn NCS: Số lượng HD chính:                         Số lượng HD phụ:  
20.2. Hướng dẫn Cao học: Số lượng HD chính:                  Số lượng HD phụ:
20.3. Số lượng hướng dẫn khóa luận/đồ án tốt nghiệp Đại học:                                            
20.4. Danh sách Tiến sỹ, Thạc sỹ đã hướng dẫn bảo vệ thành công:

TT
Họ và tên
Tên đề tài / NCS hoặc Cao học
Thời gian
hướng dẫn
(từ năm        
đến năm      )
Cơ sở đào tạo
Năm
bảo vệ
1.                   
 
 
 
 
 

20.5. Sách đã bản phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

TT
Tên các tác giả, tên sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1.       
 
 
 

20.6. Các chương trình, đề tài, dự án KH chủ trì đã nghiệm thu:

TT
Tên chương trình, đề tài, dự án KH và mã số
Thời gian thực hiện
(từ năm …… đến năm ……)
1.                   
 
 

20.   Các phát minh, sáng chế đã đăng ký bản quyền (tên các tác giả, tên phát minh, sáng chế, năm đăng ký bản quyền):                                                                                                                                                           
21.   Giáo trình giảng dạy chính:
22.   Lĩnh vực nghiên cứu chính hoặc họat động chuyên môn, công tác chính:
- Dự báo bão bằng mô hình số trị
- Ban đầu hóa xoáy giả
23.   Các bài báo, báo cáo khoa học đã đăng toàn văn trên các tạp chí, tuyển tập hội nghị khoa học (tên các tác giả, tên bài báo/ báo cáo, tên tạp chí/ kỷ yếu, tập, số, trang, năm công bố, … ):
    1. Dự báo bão bằng mô hình số. Đồng tác giả. Tuyển tập báo cáo các đề tài KC08/2008.


  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943