vanlh - ThS. NCV. Lê Thị Hồng Vân

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Các bài viết của ThS. NCV. Lê Thị Hồng Vân

Ban chấp hành Liên Chi đoàn
Ngày 25/05/2009
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
Ngày 22/05/2009
CHI ĐOÀN CÁN BỘ
Ngày 08/05/2009
Cập nhật danh sách BCH và đoàn viên sinh hoạt tại Chi đoàn Cán bộ Khoa KTTV&HDH
CHI BỘ KHOA
Ngày 07/05/2009
KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ HẢI DƯƠNG HỌC
Ngày 31/03/2009
Khoa Khí tượng Thủy văn & Hải dương học thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQG, Hà Nội. Với truyền thống hơn 40 năm giảng dạy và nghiên cứu, Khoa đã không ngừng phấn đấu góp phần vào những thành tích trong sự nghiệp trồng người của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Đội ngũ cán bộ của Khoa gồm các giảng viên và nghiên cứu viên, đều là những người say mê và tâm huyết với nghề.
KHUNG CLC KHÍ TƯỢNG
Ngày 06/03/2009
Chương trình nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn giỏi về khí tượng, khí hậu, có năng lực sáng tạo, khả năng sử dụng tiếng Anh và tin học thành thạo phục vụ các công tác chuyên môn. Chương trình được xây dựng theo mục tiêu đào tạo diện rộng nhưng có định hướng chuyên ngành (dự báo thời tiết và khí hậu, khí hậu, môi trường khí và khí tượng nông nghiệp) vừa chú trọng cung cấp các kiến thức toán học, vật lý, hóa học và tin học cần thiết để tiếp cận các phương pháp nghiên cứu hiện đại, vừa đảm bảo các kiến thức cơ sở và chuyên sâu của chuyên ngành sao cho có thể làm việc ngay sau khi ra trường.
KHUNG CLC THỦY VĂN
Ngày 06/03/2009
Chương trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức tốt về toán học, vật lý, tin học, ngoại ngữ đáp ứng các yêu cầu trong chuyên môn sâu, hiện đại đạt chuẩn chất lượng của các đại học tiên tiến trong khu vực nhằm phục vụ các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, giao thông vận tải, môi trường... và quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Chương trình được xây dựng trên hệ thống các môn học theo tín chỉ theo mục tiêu đào tạo sâu, có định hướng chuyên ngành, chú trọng cung cấp các kiến thức tin học, ngoại ngữ để sinh viên có khả năng tư duy và kỹ năng thực hành khoa học, chính xác và tiếp cận với các công nghệ hiện đại, tiên tiến, có khả năng ngoại ngữ tốt trong giao tiếp và khai thác các tài liệu tiếng nước ngoài, tạo khả năng cho quá trình dạy và học mang tính chủ động cao, có thể tiệm cận và hội nhập với khu vực và quốc tế.
Khung tiến sỹ Thuỷ văn học
Ngày 06/03/2009
Khung tiến sỹ Hải dương học
Ngày 06/03/2009
Khung tiến sỹ Khí tượng học
Ngày 04/03/2009
Khung thạc sỹ Hải dương học
Ngày 04/03/2009
Khung thạc sỹ Thuỷ văn học
Ngày 04/03/2009
Khung thạc sỹ Khí tượng học
Ngày 04/03/2009
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Ngày 22/02/2009
Ngành Khí tượng, Thuỷ văn và Hải dương học thuộc khoa Địa lý - Địa chất có truyền thống đào tạo từ năm 1966. Năm 1967, thành lập Bộ môn Khí tượng - Hải dương, đến năm 1970 tách ra thành hai bộ môn Vật lý khí quyển và Vật lý thuỷ quyển, tổ chức đào tạo liên tục hệ đại học chính quy 4-5 năm. Năm 1984 thành lập Bộ môn Thuỷ văn. Năm 1995, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học được tách ra từ khoa Địa lý - Địa chất, trực thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
LÃNH ĐẠO KHOA
Ngày 18/02/2009
BỘ MÔN KHÍ TƯỢNG
Ngày 18/02/2009
BỘ MÔN THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
Ngày 18/02/2009
Bằng khen ĐHQGHN: 2006, 2008 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 2009 Tập thể Lao động xuất sắc 2001 - 2015
BÔ MÔN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỀN
Ngày 18/02/2009
Bằng khen Đại học Quốc gia, 2009 Tập thể Lao động xuất sắc 2008 -2010
BỘ MÔN KHÍ TƯỢNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ngày 18/02/2009
Bằng khen ĐHQGHN 2010, Tập thể LĐXS 2006-2010
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943