vuivt - GVTN. ThS. Vũ Thị Vui

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:                                  VŨ THỊ VUI
Ngày sinh: 5/10/1989
Nơi sinh: Hưng Yên
Quê quán: Hưng Yên
Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.
E-mail: vuivt89@gmail.com
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Ngạch viên chức: 15.111
Ngoại ngữ: Tiếng Anh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: 2011, ngành Hải dương học, chuyên ngành Vật lý biển.Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Cao học:2014, ngành Hải dương học. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

III. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

2013 – nay, Giảng viên hợp đồng tạo nguồn tại trường Đại học KHTN, ĐHQGHN

IV. THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

Giảng dạy đại học
1. Hải dương học đại cương
2. Kinh tế biển
 
Giảng dạy sau đại học

Khóa luận tốt nghiệp

2016: “Tính toán trường dòng chảy khu vực Nam Trung Bộ bằng mô hình ROMS” (sinh viên Mai Hoài Thu K57 Hải dương học)

Luận văn Thạc sỹ

Luận án Tiến sĩ

V. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
  1. Mô hình số trong hải dương học
  2. Ứng dụng số liệu viễn thám trong hải dương học
VI. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ

1. 2016 Vũ Thị Vui, Trịnh Minh Ngọc. "Nghiên cứu triển khai mô hình thủy động lực – sinh thái trong Hệ thống mô hình đại dương quy mô vùng (ROMS) cho vùng biển miền Trung Việt Nam" Mã số: TN.16.22.

THAM GIA

1. 2012 - 2013 Nguyễn Minh Huấn, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Vũ Thị Vui và cs. Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn chủ trì.

2. 2013 - 2014 Nguyễn Minh Huấn, Phạm Văn Huấn, Phạm Văn Vỵ, Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Đắc Đa, Vũ Thị Vui và cs. "Nghiên cứu đánh giá tác động của quá trình dâng cao mực nước do biến đổi khí hậu toàn cầu đến phân bố không gian của các hằng số điều hòa thủy triều trên vùng biển miền Trung Việt Nam" do PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn chủ trì.

3. 2014 - 2015 Nguyễn Minh Huấn, Dương Hồng Sơn, Vũ Thị Vui và cs "Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ dự báo quỹ đạo chuyển động trôi trên mặt nước của vật thể phục vụ  tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên Biển Đông" Mã số: KC.09.27/11-15 do PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn chủ trì.

VII. CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

SÁCH

Sách đã xuất bản

Sách dịch và biên soạn - Giáo trình ĐHKHTN
 
TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO
 
2019
1. Vũ Thị Vui, 2019, "Mô phỏng biến động không gian của quần xã sinh vật nổi tại vùng biển Nam Trung Bộ bằng mô hình ROMS", Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển (được chấp nhận, đang chờ in).
 
2018
1. Vũ Thị Vui, 2018, "Tính toán trường dòng chảy và đánh giá tiềm năng khai thác điện từ dòng chảy biển tại vùng biển cửa sông Mê Kông, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Các Khoa học Trái đất và Môi trường Tập 34, số 1S, tr. 98-105.

2016

 1.Vũ Thị Vui, Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Minh Huấn, 2016, "Đánh giá ảnh hưởng của các phương pháp khép kín rối trong mô phỏng trường nhiệt độ nước mặt biển khu vực biển miền Trung Việt Nam", Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển Tập 16, số 4, tr.364-372.

 2. Vũ Thị Vui, 2016, "Mô phỏng trường dòng chảy đáy trung bình tháng tại khu vực biển Bắc Trung Bộ bằng mô hình ROMS", Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Các Khoa học Trái đất và Môi trường Tập 32, số 3S, tr. 271-276.

2013

 1.Vũ Thị Vui, 2013, Ứng dụng mô hình ROMS đánh giá trường nhiệt muối trung bình bề mặt khu vực biển Nam Trung Bộ Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S, tr. 233-242.

VIII. KHEN THƯỞNG  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943