Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Ý Như ngày 23/1 (2 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 55
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7166788
Chuyên mục: » THƯ VIỆN » Bài báo
Đăng ngày 16/11/2011 Cập nhật lúc 09:05:00 ngày 9/5/2013

CÁC BÀI VIẾT 2003

TẠP CHÍ

Đoàn Bộ

 1. Đoàn Bộ, Trịnh Lê Hà. 2003  Đặc điểm phân bố một số yếu tố hoá học và môi trường nước vùng biển Quảng Ninh trong mùa hè. Tạp chí khoa học ĐHQG HN, KHTN & CN, t XIX, No1, tr. 1-9,
 2. Đoàn Bộ, Trịnh Lê Hà. 2003. Mô hình chu trình Nitơ trong hệ sinh thái biển. Tạp chí khoa học ĐHQG HN, KHTN & CN, t XIX, No1, tr. 10-21,

Nguyễn Hướng Điền

 1. Nguyễn Hướng Điền, Phạm  Xuân Thành 2003, Nghiên cứu biến trình ngày của độ dày quang học khí quyển từ số liệu trực xạ phổ tại Phù Liễn. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội, tập 19, số 2, tr. 15-26
 2. Nguyễn Hướng Điền 2003, Hệ thức thực nghiệm tính toán độ phơi tán xạ từ tổng xạ và số giờ nắng. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, tập 25, số 3, tr. 236-239, Hà Nội.

Nguyễn Minh Huấn

 1. Nguyễn Minh Huấn, 2003  A three-dimentional simulation of the tidally modulated plume in the river entrance region. Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. tập 19, số 2, tr. 27-31

Phạm Văn Huấn

 1. Phạm Văn Huấn, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Minh Huấn, Đoàn Bộ. 2003. Các đặc trưng rối lớp biên sóng-dòng sát đáy vùng biển ven bờ. Tạp chí khoa học ĐHQG HN, KHTN & CN, t XIX, No1, tr. 39-46,
 2. Pham Van Huan 2003  Extremum sea levels in Vietnam coast.Tạp chí khoa học ĐHQGHN, T. XIX, No1, 2003, tr. 32-38
 3. Phạm Văn Huấn 2003  Sử dụng phương pháp ngoại suy thống kê tối ưu để dự báo dài hạn các đặc trưng khí tượng. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, T. XIX, No1 tr. 7-14

Nguyễn Hữu Khải

 1. Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Tiền Giang, 2003.Nghiên cứu ứng dụng mô hình 2 chiều tính toán biến dạng lòng dẫn, Tạp chí KTTV 8, 8-15,
 2. Nguyen Huu Khai, Nguyen Tien Giang, Tran Ngoc Anh 2003. Research using 2-D model to evaluate the changes of riverbed”. VNU Journal of Science, 19 (1PT), tr. 47-56.
 3. Nguyễn Hữu Khải 2003  Cân bằng nước và phương hướng sử dụng tài nguyên nước huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. VNU Journal of Science, XIX (1PT), tr. 57-67.
 4. Nguyễn Hữu Khải. 2003. Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình ANN và HEC-RAS vào dự báo lũ sông Cả. Tạp chí KTTV số 9(513), trang 16-23. Hà Nội, Việt Nam.

Nguyễn Thanh Sơn

 1. Nguyen Thanh Son, Tran Ngoc Anh 2003, On the sedimentation and erosion Huong river segment crossing over Hue city, Journal of Science, Natural Scienses and Technology T.XIX, No 1-2003, pp 82-89, Hanoi
 2. Nguyễn Thanh Sơn, Lương Tuấn Anh 2003, Áp dụng mô hình thuỷ động học các phần tử hữu hạn mô tả quá trình dòng chảy lưu vực Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XIX, số 1-2003, tr. 90-99, Hà Nội.

Phan Văn Tân

 1. Phan Văn Tân, Bùi Hoàng Hải, 2003, Về một phương pháp ban đầu hóa xoáy ba chiều, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 11(515), tr. 1-12.
 2. Phan Văn Tân, Nguyễn Minh Trường, 2003, Về quan hệ giữa ENSO và tính dao động có chu kỳ của lượng mưa khu vực miền Trung Việt Nam, Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, t. XIX, No2, tr. 56-61.

Trần Tân Tiến

 1. Trân Tân Tiến, Nguyễn Minh Trường, Công Thanh 2003 Dự báo mưa lớn gây lũ ở Trung Bộ tháng 9/2002  Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn Tháng 8
 2. Trần Tân Tiến, Đặng Việt Hà 2003 Dự báo mưa lớn ở Trung bộ thời hạn 3 ngày bằng phương pháp thống kê Tạp chí ĐHQG T XIX số 1 tr 100-107

Nguyễn Minh Trường

 1. Phạm Thị Thanh Hương, Nguyễn Minh Trường, 2003: Quan hệ CAPE/CIN với mưa lớn nửa đầu mùa hè khu vực Nam Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. 508, 19-23.

Nguyễn Văn Tuần

 1. Nguyễn Văn Tuần, 2003n Về công tác dự báo khí tượng thuỷ văn trận lũ lịch sử sông Lam tháng IX năm 2002  TC Khí tượng thuỷ văn. No. 1.-tr. 34-40

Đinh Văn Ưu

 1. Đinh Văn Ưu và nnk 2003, Các đặc trưng lớp biên sóng-dòng sát đáy vùng biển ven bờ Tạp chí KH ĐHQG , 1-XIX, 39-46,
 2. Đinh Văn Ưu và nnk 2003, Các kết quả phát triển và ứng dụng mô hình ba chiều (3D) thuỷ nhiệt động lực học biển ven và nước nông ven bờ Quảng Ninh Tạp chí KH ĐHQG , 1-XIX, 108-117,

Phạm Văn Vỵ

 1. Phạm Văn Vỵ  2003 Vấn đề trao đổi nước của các đầm nuôi thuỷ sản ở vùng cửa sông ven biển, Tạp chí Khoa học ĐHQG HN, KHTN& CN, T XIX, No1, , tr118-121, Hà Nội

Kiều Thị Xin

 1. Kiều Thị Xin, Lê Đức, 2003. Dự báo chuyển động bão bằng các loại mô hình nước nông khác nhau . Tạp chí các Khoa học Trái đất, 4 (2003) .
 2. Lê Đức; Kiều Thị Xin , 2003 Phát triển mô hình nước nông ba lớp và áp dụng vào dựbáo chuyển động bão trên vùng biển Việt Nam.  TC Các khoa học về trái đất. 3 (2003). tr. 229-235.

KỶ YẾU

Nguyễn Tiền Giang

 1. Nguyen, T. G. and De Kok, J. L., 2003 Application of sensitivity and uncertainty analyses for the validation of an integrated systems model for coastal zone management, The proceedings of International congress on Modelling and Simulation, 14 - 17 July 2003. Townville, Australia. (Ed. David A. Post), p. 542-547, .

Phùng Đăng Hiếu

 1. Vũ Thanh Ca, Phùng Đăng Hiếu, 2003, Mô hình số trị tính toán trường sóng cho vùng ven bờ biển có độ dốc thoải. Tuyển tập công trình, Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2003, Hội Cơ học Việt Nam, Hội cơ học thủy khí, Đà Nẵng 21-23 tháng 7 năm 2003. Tr. 56-66,
 2. M.F. Karim, K. Tanimoto, P. D. Hieu, 2003, Simulation of wave transmission through permeable structures. Proc. 13th Int. Offshore and Polar Eng. Conf., Vol.3, pp. 727-733, Hawaii, USA.

Nguyễn Thanh Sơn

 1. Trần Thục, Lương Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Sơn 2003, Nghiên cứu mô hình thuỷ động lực mưa - dòng chảy trong tính toán và dự báo dòng chảy lũ. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học lần thứ 8. Viện Khí tượng thuỷ văn, Bộ Tài nguyên & Môi trường 12/2003, tr. 222-227, Hà Nội

Ngô Đức Thành

 1. Ngo-Duc, T., Laval, K., Polcher, J., Cazenave, A.:2003  Studies of soil moisture content in the LMD GCM. 83rd AMS (American Meteorological Society) Annual Meeting, 8th-13th February 2003, Long Beach, California, USA. (poster) 
 2. Laval, K., Polcher, J., Musat, I., de Rosnay, P., Ngo-Duc, T.: 2003 Hydrological balance and its variation over monsoon areas (invited talk). Conference on monsoon environments: Agricultural and hydrological impacts of seasonal variability and climate change (EU PROMISE, ICTP, WCRP and START/CLIMAG), 24-28th March 2003, Trieste, Italy
 3. Ngo-Duc, T.,Laval, K., Polcher, J., Cazenave, A.:2003 The role of Tropical latitudes in the Water Balance Simulation. Workshop: Hydrology from space, 29th - 30th September 2003, CNES, Toulouse, France.
(PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943