Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Ý Như ngày 23/1 (2 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 71
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7166807
Chuyên mục: » THƯ VIỆN » Bài báo
Đăng ngày 16/11/2011 Cập nhật lúc 09:05:31 ngày 9/5/2013

CÁC BÀI VIẾT 2004

TẠP CHÍ

Trần Ngọc Anh

 1. Tran Ngoc Anh and Takashi Hosoda 2004. Free surface profile analysis of flows with air-core vortex. Journal of Applied Mechanics, JSCE, Japan, 7, tr. 1061-1068.

Nguyễn Hướng Điền

 1. Nguyễn Hướng Điền, Phan Văn Tân, Dư Đức Tiến 2004, Sơ đồ BATS và ứng dụng trong việc tính các dòng trao đổi năng lượng và nước giữa bề mặt đất-khí quyển. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội, tập 20, số 1, tr. 40-56.

Hồ Thị Minh Hà

 1. Hồ Thị Minh Hà, 2004: Bước đầu nghiên cứu mạng thần kinh nhân tạo và khả năng áp dụng để dự báo nhiệt độ cho khu vực Đông Nam Á, Nội san khoa học trẻ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, Số 2/2004, tr 57-61

Vũ Thanh Hằng

 1. Vũ Thanh Hằng, Hoàng Thanh Vân, 2004, Thử nghiệm dự báo dông sử dụng số Richardson đối lưu cho khu vực Hà Nội, Nội san khoa học trẻ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 2, trang 62-64, 2004.

Phùng Đăng Hiếu

 1. P. D. Hieu, K. Tanimoto, V.T. Ca, 2004, Numerical simulation of breaking waves using a two-phase flow model. Int. J. Applied Math. Modeling, Vol.28, No. 11, pp 983-1005, ELSEVIER.
 2. P. D. Hieu, 2004, Numerical Simulation of Wave-structure Interactions based on Two-phase Flow Model. Doctoral Thesis, ISSN 1880-4446 Vol. 50A, p. 138, SAITAMA, JAPAN.
 3. M.F. Karim, K. Tanimoto, P.D. Hieu, 2004. Simulation of wave transformation in vertical permeable structures. Int. Journal of Offshore and Polar Engineering, ISOPE. Vol. 14, No. 2, pp. 89-97, USA.
 4. Vũ Thanh Ca, Phùng Đăng Hiếu, 2004.Mô hình số mô phỏng truyền sóng trong vùng nước nông dựa trên giải số hệ phương trình Mild Slope. Tạp chí cơ học, Hà Nội, Việt Nam.
 5. M.F. Karim, K. Tanimoto, P.D. Hieu, 2004.Simulation of wave transformation in vertical permeable structures. Int. Journal of Offshore and Polar Engineering, ISOPE. Vol. 14, No. 2, pp. 89-97, USA.
 6. K. Tanimoto, P. D. Hieu, Y. Sou, Y. Akagawa and S. Saitou, 2004.Development of a numerical wave channel based on two-phase flow model. Proc. Coastal Eng. JSCE, Vol.51,    pp. 26-30,

Phạm Văn Huấn

 1. Phạm Văn Huấn 2004.  Sử dụng phương pháp ngoại suy thống kê tối ưu để dự báo dài hạn các đặc trưng khí tượng. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, T. XIX, No1tr. 7-16

Nguyễn Hữu Khải

 1. Nguyễn Hữu Khải. 2004. Một số kết quả nghiên cứu biến dạng lòng dẫn sông Hồng sau lũ khẩn cấp bằng mô hình 2 chiều.  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 8. trang 1034-1037. Hà Nội, Việt Nam
 2. Nguyễn Hữu Khải. 2004. Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo ANN trong mô phỏng và dự báo lũ quét. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 9, trang 1236-1240. Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Nga

 1. Nguyễn Thị Nga, 2004. Simulation of changes of Red river system profile using HEC-6 model (Da river reach from Hoa Binh to Thao-Da confluence and Red river reach from Thao-Da confluence to Ha Noi). Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 0866-8612. T. XIX, No1. Tr 68 - 81.
 2. Nguyễn Thị Nga, 2004. Kết quả bước đầu tìm hiểu mô hình GSTARS 2.1 và ứng dụng môđun nước vật của mô hình tính trắc diện dọc mặt nước cho đoạn sông Hồng từ Hoà Bình đến Hà Nội. Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 0866-8612. T. XX, No 3AP. Tr 17-28.

Nguyễn Thọ Sáo

 1. Nguyễn Thọ Sáo và nnk, 1997, Động lực triều phức hợp biển Đông trên cơ sở các mô hình triều chi tiết , Tạp chí Các khoa học về trái đất, Hà Nội
 2. Nguyễn Thọ Sáo, Trần Quang Tiến, 2004, Ứng dụng mô hình WAM dự báo trường sóng biển Đông và mô hình SWAN dự báo trường sóng ven bờ, Tạp chí Khoa học, Đại học QGHN

Nguyễn Thanh Sơn

 1. Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn 2004  Kết quả mô phỏng lũ bằng mô hình sóng động học một chiều lưu vực sông Vệ Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XX, số 3PT 2004, tr. 44-50, Hà Nội

Phan Văn Tân

 1. Phan Văn Tân, Nguyễn Hướng Điền, Dư Đức Tiến, 2004, Sơ đồ BATS và ứng dụng trong việc tính các dòng trao đổi năng lượng và nước giữa bề mặt đất - khí quyển, Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, T.XX, số 1, tr. 40-56.
 2. Phan Văn Tân, Bùi Hoàng Hải, 2004, Ban đầu hóa xoáy ba chiều cho mô hình MM5 và ứng dụng trong dự báo quĩ đạo bão, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 10(526), tr. 14-25

Ngô Đức Thành

 1. Ngo-Duc, T., Polcher, J., Laval, K., 2004: NCC, 53-ans de forcage atmosphérique pour les modèles de surfaceLMDZ-Info, numéro 5, 11-12. 

Trần Tân Tiến

 1. Trần Tân Tiến, Nguyễn Minh Trường, Công Thanh, Kiều Quốc Chánh, 2004: Sử dụng mô hình RAMS mô phỏng đợt mưa lớn ở Miền Trung tháng 9-2002. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. No3 PT, 51-60.
 2. Trần Tân Tiến, Nguyễn Minh Trường, 2004: Kết luận rút ra từ việc sử dụng hai sơ đồ tham số hóa đối lưu trong mô phỏng mưa lớn tháng 9-2002. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. No3 PT, 61-71.
 3. Trần Tân Tiến, Nguyễn Minh Trường, 2004: Ảnh hưởng của độ phân giải lưới đến lượng mưa dự báo trong đợt lũ lịch sử tháng 9-2002 tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. No3 PT, 72-81
 4. Trần Tân Tiến, Hoàng Phúc Lâm, 2004, Thích ứng trường gió và trường áp trên khu vực Biển Đông. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. No3 PT, 82-89
 5. Trần Tân Tiến, Nguyễn Khánh Linh, 2004, Dự báo dông cho khu vực Việt Nam bằng chỉ số bất ổn định tính theo kết quả  mô hình ETA. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. No3 PT, 90 -100.
 6. Trần Tân Tiến, Trần Thị Thu Thủy, 2004, Sử dụng khai triển hàm trực giao tự nhiên dự báo trường áp suất, nhiệt độ trên Biển Đông. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. No3 PT, 101 - 110
 7. Trần Tân Tiến; Mai Văn Nghiêm; Nguyễn Văn Hiệp. 2004 Ứng dụng mô hình ETA không thuỷ tĩnh để dự báo định lượng mưa và quỹ đạo bão tại Việt Nam/  TC Khí tượng thuỷ văn. 2004.No. 5. tr. 1-9

KỶ YẾU

Phùng Đăng Hiếu

 1. P.D. Hieu, K. Tanimoto, T. Suzuki, 2004, Numerical study on wave overtopping of a low crest seawall. Proc. 6th Int. Summer Symposium, JSCE, pp. 169-172, Japan.
 2. Vũ Thanh Ca, Phùng Đăng Hiếu, 2004, Mô hình số cho sóng trong vùng nước nông trên nền đáy thoải. Báo cáo tại hội nghị khoa học lần thứ 4, ngành Khí tượng, Thuỷ văn, Hải dương học, Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội, Việt Nam.

Nguyễn Minh Huấn

 1. Nguyễn Minh Huấn và nnk, 2004. Tính toán chế độ sóng khu vực Hòn La phục vụ hiết kế khu neo đậu tàu tránh bão.Tuyển tập báo cáo khoa học KTTV. Hội nghị khoa học lần thứ IV. Trung tâm KTTV Biển.

Nguyễn Thọ Sáo

 1. Nguyen Tho Sao, 2004, Calculation of hydrodynamic regime in the coastal area of Phan Ri Cua using mathematical models, Proceeding of Vietnam-Taiwan Workshop on Marine Geology, Hanoi

Ngô Đức Thành

 1. Ngo-Duc, T., Polcher, J., Laval, K. 2004: NCC, the new 50 year forcing dataset for land-surface models. EGU (Eupopean Geosciences Union), 1st General Assembly, 25-30 April 2004, Nice, France[Abstract]. 
 2. Ngo-Duc, T., Laval, K., Polcher, J. and Cazenave, A.:2004 Contribution of continental water to sea level variation during the 1997-1998 ENSO events. EGU (Eupopean Geosciences Union), 1st General Assembly, 25-30 April 2004, Nice, France[Abstract]. 
 3.  d'Orgeval T., Ngo-Duc, T., Polcher, J.:2004 Some Results with ORCHIDEE for the West African region Global Soil Wetness Project 2 (GSWP2) Kyoto-meeting, 13-15 September 2004, Kyoto, Japan[Slides]. 
 4. Ngo-Duc, T., Polcher, J., Laval, K.:2004 Trend of continental water storage over the last half past century. Workshop on Trends in Global Water Cycle Variables, 3-5 November 2004, UNESCO, Paris, France[Abstract]. 
 5. Ngo-Duc, T., Polcher, J., Laval, K., Anny Cazenave: 2004 Contribution de l'eau continentale au niveau de la mer durant l'événement ENSO de 1997-1998 et le rôle de la bande tropicale. Deuxième Atelier IPSL Tropiques, 10 novembre 2004, LMD, Paris, France.

Lê Đức Tố

 1. Lê Đức Tố, 2004 Nghiên cứu Khoa học là bộ phận không thể tách rời quá trình đạo tạo trong Trường đại học Kỷ yếu hội nghị: Nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo định hướng xây dựng Đại học nghiên cứu tiên tiến. No. 1. tr. 32-35.
   

Đinh Văn Ưu

 1. Dinh Van Uu, Pham Van Huan, Doan Van Bo, Ha Thanh Huong, Pham Hoang Lam, 2004. Coastal Ocean Prediction System and its aplications in Vietnam, Proceedings of Sixth IOC/WESTPAC International Scientific SymposiumHangzhou
 2. Đinh Văn Ưu, Trần Quang Tiến 2004, Phát triển và ứng dụng phương pháp tính dòng vận chuyển trầm tích vùng ven biển cửa sông, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thuỷ khí Toàn quốc năm 2003, Hội Cơ học Việt Nam, Hà Nội, 502-512,

Kiều Thị Xin

 1. Kieu Thi Xin, Le Duc, and Ho Thi Minh Ha, 2004:“Improving Simulation of Southeast Asia Rainfall Using RegCM3 and Problems for the Tropical Region”, 6th International GAME Conference Report, Kyoto, Japan, August, 2004
 2. Kieu Thi Xin, Le Duc and Vu Thanh Hang 2004, Heavy rainfall forecast using the higher resolution regional model in Vietnam and improving initialization problem, International Symposium on Extreme Weather and Climate Events, Their Dynamics and Predictions, Beijing, China, p.152-153,
(PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943