Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Quang Hưng ngày 5/3 (6 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 30
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7904573
Chuyên mục: » THƯ VIỆN » Bài báo
Đăng ngày 15/11/2011 Cập nhật lúc 09:05:13 ngày 9/5/2013

CÁC BÀI VIẾT 2006

TẠP CHÍ

Đoàn Bộ

 1. Doan Bo. 2006 About a marine ecosystem model and some results of application to open areas of centreVietnam. Journal of Science, VNU, Hanoi, t XXII, No1AP pp.27-33.
 2. Trương Văn Bốn, Đoàn Bộ, Nguyễn Bích Ngọc, Trần Lưu Khanh 2006. Tính toán một số đặc trưng thuỷ động lực và chất lượng nước vịnh Tùng Gấu (đảo Cát Bà, Hải Phòng) phục vụ phát triển hợp lý nghề nuôi cá lồng bè. Tạp chí khoa học ĐHQG HN, t XXII, No2B PT, pp. 1-8, Hanoi

Kiều Quốc Chánh

 1. Zhang, Da-Lin, and C. Q. Kieu, 2006: How Tropical Cyclones Resist to Destruction from Vertical Shear, Bull. Amer. Meteor. Soc., 87, p. 22-23
 2. Zhang, D.L., and C. Q. Kieu, 2006: Potential Vorticity Diagnosis of a Simulated Hurricane. Part II: Quasi-Balanced Contributions to Forced Secondary Circulations , J. Atmos. Sci., 63, 2898-2914
 3. Zhang, D.-L., and C. Q. Kieu, 2006: How tropical cyclones resist destruction from vertical shear. Proceedings, the 4th Joint Korea-US Workshop on Mesoscale Observation, Data Assimilation & Modeling for Severe Weather, Seoul, Korea, 49-53

Nguyễn Hướng Điền

 1. Nguyễn Hướng Điền, Hoàng Phúc Lâm  2006,  Dự báo tổng lượng bức xạ ngày cho khu vực đồng bằng phía bắc Việt Nam bằng phương pháp sử dụng mạng thần kinh nhân tạo. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội, tập 22, số 2BPT, tr. 9-19.
 2. Nguyễn Hướng Điền, Hồ Thị Minh Hà 2006, Thử nghiệm hiệu chỉnh kết quả mô phỏng nhiệt độ hạn mùa trên khu vực Đông Nam Á của mô hình khí hậu khu vực REGCM3. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội, tập 22, số 2BPT, tr. 20-27.

Hồ Thị Minh Hà

 1. Hồ Thị Minh Hà, Nguyễn Hướng Điền, 2006: “Thử nghiệm dự báo lượng mưa ngày bằng phương pháp dùng mạng thần kinh nhân tạo hiệu chỉnh sản phẩm mô hình số”, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, T XXII, Số 1PT-4/2006, tr 1-10

Trịnh Lê Hà

 1. Trịnh Lê Hà, 2006  Đánh giá tiềm năng nuôi trồng thủy hải sản khu vực ven bờ đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHTN&CN, T.XXII, No2B AP,2006, Phụ trương ngành KT-TV&HDH, tr28-30, Hà Nội

Phùng Đăng Hiếu

 1. Phùng Đăng Hiếu 2006. Phương pháp sai phân cho bài toán thủy triều biển ven. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. Tập XXII. No 2B PT, 39 - 49.
 2. Phùng Đăng Hiếu 2006. Mô phỏng sóng tràn qua đê biển có gia cố chân đê bằng các khối đá rỗng Tạp chí  Khoa học,  ĐHQG Hà Nội. Tập XXII. No 2B PT,  50 - 63
 3. P. D. Hieu, K. Tanimoto, 2006, Verification of a VOF-based two-phase flow model for wave breaking and wave-structure interactions. Int. J. Ocean Engineering, Vol.33, No. 9-10, pp. 1565-1588, ELSEVIER.

Phạm Văn Huấn

 1. Phạm Văn Huấn 2006.  Đặc điểm động lực lớp sát đáy ở vùng biển ven bờ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Số 542 * Tháng 2 - 2006, tr. 26-36
 2. Phạm Văn Huấn, Phạm Hoàng Lâm 2006. - Một số kết quả khai thác cơ sở dữ liệu hải dương học để nghiên cứu biến động môi trường nước vùng biển xa bờ Việt Nam. Tạp chí Khí tượng thủy văn, số 548 * tháng 8 - 2006, tr. 28-38

Hà Thanh Hương

 1. Hà Thanh Hương và nnk, 2006. Phát triển và ứng dụng hệ thống mô hình monitoring và dự báo môi trường biển. Tạp chí khoa học Khoa học tự nhiên và công nghệ Đại học Quốc Gia Hà Nội.Tập XXII. No 2B PT

Nguyễn Hữu Khải

 1. Nguyễn Hữu Khải 2006 Về vấn đề mưa lũ lớn nhất khả \năng ở miền Trung Việt Nam, Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. Tập XXII. No 2B PT, 64 - 71.
 2. Nguyễn Hữu Khải, Lê Thị Huệ 200) Ứng dụng mô hình HEC _ RESSIM trong tính toán điều tiết lũ. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. Tập XXII. No 2B PT, 72-79.

Nguyễn Thị Nga

 1. Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thanh Sơn 2006 Kết quả ứng dụng mô hình NLRRM khôi phục số liệu quá trình dòng chảy các lưu vực sông tỉnh Quảng Trị.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, số 2B PT – 2006, tr 80-90. Hà Nội.
 2. Nguyễn Thị Nga,Trần Thục, 2006. Kết quả ứng dụng mô hình GSTARS2.1 mô phỏng và dự báo diễn biến đoạn sông Đà - Hồng từ Hoà Bình đến Hà Nội. Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 0866-8612. T. XXII, Số 2B PT, 2006. Tr 91-107.

Nguyễn Thọ Sáo

 1. Nguyễn Thọ Sáo, 2006, Đánh giá tác động của công trình lờn chế độ dòng chảy tại cửa biển Diêm Điền bằng mô hình toán, Tạp chí Khoa học, Đại học QGHN
 2. Nguyen Tho Sao, 2006, Simulation of hydrodynamic regime in Nhat Le estuary and nearby coastal area using 2D mathematical models, Tạp chí Khoa học, Đại học QGHN

Nguyễn Thanh Sơn

 1. Nguyễn Thanh Sơn 2006, Thực nghiệm số công thức tính thấm trong phương pháp SCS cho lưu vực sông Vệ trạm An Chỉ Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, số 1PT –2006, tr. 20-26, Hà Nội
 2. Nguyễn Thanh Sơn 2006, Áp dụng mô hình 1DKWM – FEM & SCS đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến dòng chảy lũ trên một số sông ngòi Miền Trung Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, số 2B PT – 2006, tr. 149-157, Hà Nội
 3. Nguyễn Thanh Sơn 2006, Quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị đến 2010 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, số 2B PT – 2006, tr. 139-148, Hà Nội
 4. Nguyễn Thanh Sơn 2006, Kết quả mô phỏng lũ bằng mô hình 1DKWM – FEM & SCS lưu vực sông Tả Trạch trạm Thượng Nhật Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, số 3 – 2006 tr. 53-61, Hà Nội
 5. Lương Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Sơn 2006,  Một cách giải hệ phương trình vi phân thường phi tuyến tính trong mô hình phần tử hữu hạn sóng động học một chiều. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, số 4 – 2006, tr 27-33. Hà Nội.
 6. Trương Quang Hải, Nguyễn Thanh Sơn 2006, Kết quả mô phỏng lũ bằng mô hình 1D KWM – FEM & SCS lưu vực sông Trà Khúc – trạm Sơn Giang Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, số 4PT – 2006, tr 67-75. Hà Nội.

Phan Văn Tân

 1. Phan Văn Tân, Dư Đức Tiến, 2006, Ban đầu hóa độ ẩm đất cho mô hình HRM bằng sơ đồ SMA, Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, T.XXII, số 2B PT, tr. 158-172

Ngô Đức Thành

 1. Ramillien, G., F. Frappart, A. Gu"ntner, T. Ngo-Duc, A. Cazenave, and K. Laval, 2006: Time variations of the regional evapotranspiration rate from Gravity Recovery and Climate Experiment(GRACE) satellite gravimetry. Water Resources Research, 42, W10403, doi:10.1029/2005WR004331.

Trần Tân Tiến

 1. Trần Tân Tiến, Công Thanh, Trần Thảo Linh 2006. Thử nghiệm dự báo thời tiết điểm. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. No1PT., 34 - 41
 2. Trần Tân Tiến, Nguyễn Thế Vinh, Đặng Thị An 2006. Dự báo dông ở Bắc Bộ,  Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. No1PT., 56 - 62
 3. Trần Tân Tiến, Đặng Thị Hà An (2006) Dự báo dông cho khu vực Bắc Bộ bằng chỉ số bất ổn định tính theo các trường dự báo của mô hình ETA. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. Tập XXII. No 2B PT, 173-178

Nguyễn Minh Trường

 1. Nguyễn Minh Trường, Trần Tân Tiến, 2006: Một kết quả thử nghiệm cho hàm bùng nổ đối lưu mới. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. No2B AP, 179-185.
 2. Nguyễn Minh Trường, Trần Tân Tiến, 2006: Ảnh hưởng của Gradient nhiễu động áp suất đến mưa mô phỏng. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. No1PT., 42-55.

Nguyễn Văn Tuần

 1. Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Đức Hạnh, 2006. Ứng dụng hàm phân tích điều hoà mô phỏng dòng chảy sông ngòi Việt Nam và ứng dụng nó vào điều hành tối ưu hệ thống nhà máy thuỷ điện. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà nội, Tập XXII. No 2B PT,
 2. Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Thanh Tùng 2006 Ứng dụng mô hình toán nghiên cứu cân bằng nước lưu vực sông Hương Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. Tập XXII. No 2B PT, 186-194

Đinh Văn Ưu

 1. Đinh Văn Ưu 2006, Phát triển và ứng dụng mô hình tính toán vận chuyển chất lơ lửng và biến động trầm tích đáy cho vùng biển Vịnh Hạ Long Tạp chí KH ĐHQG, XXII, 1PT, 11-19,
 2. Đinh Văn Ưu; Đoàn Văn Bộ; Chu Tiến Vĩnh; Lê Hồng Cầu, 2006  Ảnh hưởng của các điều kiện môi trường đến nguồn lợi cá nổi xa bờ TT Khoa học - kỹ thuật - kinh tế thủy sản. No. 7. tr. 14-16.

Phạm Văn Vỵ

 1. Phạm Văn Vỵ 2006 Vấn đề điều tiết nước cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản vào mùa khô ở vùng cửa sông Đáy,Tạp chí khoa học, ĐHQGHN  KHTN&CN, ISSN 0866 - 8612, T  XXII, Số 2B PT, Tr 207-211, Hà Nội 2006

KỶ YẾU

Trần Ngọc Anh

 1. Tran Ngoc Anh and Takashi Hosoda 2006. Oscillation induced by the centrifugal force in open channel flows over circular surface”. 7th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2006), 4-8 September, 2006, Nice, France

Kiều Quốc Chánh

 1. Kieu C. Q., and D. L. Zhang, 2006: A Cloud-resolving Simulation of the Lifecycle of Tropical Storm Eugene (2005) using the WRF Model. TCSP workshop, Alabama
 2. Zhang, D.-L., and C. Q. Kieu 2006: Shear-Induced Vertical Circulations in Tropical Cyclones. 27th Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology (P4.15), Monterey, CA
 3. Zhang, D.-L., and C. Q. Kieu, 2006: A cloud-resolving study of the life cycle of Tropical Storm Eugene (2005). Extended Abstracts, International Tropical Cyclone Workshop. July 27-29, Shanghai Typhoon Institute.

Hồ Thị Minh Hà

 1. Ho Thi Minh Ha, Phan Van Tan, Le Nhu Quan, 2006: “On the regional climate simulation over Southeast Asia using RegCM”, Report of Vietnam-Japan Joint Workshop on Asian Monsoon, Ha Long, pp  62-68, August, 2006 

Bùi Hoàng Hải

 1. Đặng Thị Hồng Nga; Hoàng Đức Cường; Nguyễn Minh Nguyệt; Bùi Hoàng Hải; Nguyễn Văn Hiệp; Lã Thị Tuyết; Mai Văn Khiêm 2006 Nghiên cứu ứng dụng và cải tiến sơ đồ phân tích xoáy trong dự báo quỹ đạo bão bằng phương pháp số  Kỷ yếu Các đề tài nghiên cứu Khoa học - Công nghệ giai đoạn 2002 - 2006. Bộ Tài nguyên và môi trường.tr. 661-673.

Phan Văn Tân

 1. Nguyễn Duy Chinh; Trần Việt Liễn; Nguyễn Văn Thắng; Trương Đức Trí; Phan Văn Tân; Nguyễn Đức Hậu; Hoàng Đức Cường; Lê Xuân Cầu, 2006  Nghiên cứu thử nghiệm dự báo khí hậu ở Việt Nam  Kỷ yếu Các đề tài nghiên cứu Khoa học - Công nghệ giai đoạn 2002 - 2006. Bộ Tài nguyên vài trường. tr. 615-622.

Ngô Đức Thành

 1. T. Oki, K. Yoshimura,H. Kim, Y. Shen, T. Ngo-Duc, S. Seto, S. Kanae: Groundwater, soil moisture, snow water equivalent, and river water in the seasonal variation of total terrestrial water storage in major river basins. American Geophysical Union (AGU) 2006 Fall Meeting, December 11-15, San Francisco, California, USA[Abstract].
 2. T. Oki, K. Yoshimura, S. Seto, D. Komori, T. Ngo-Duc, T. Sakimura, D. Ikari, S. Kanae, H. Vathananukij: Hydro-meteorological Early Warning System for Urban Safety. 5th International Symposium on New Technology for Urban Safety of Mega Cities in Asia, November 16-17, Phuket, Thailand.  [Abstract[Paper]. http://www.sce.ait.ac.th/rnus/usmca2006/
 3. T. Ngo-Duc, T. Oki, S. Kanae: Towards a real-time flood forecast system for the mainland Southest Asia.Vietnam-Japan Joint Workshop on Asian Monsoon, August 18-20, Ha Long, Vietnam. 188-194.
 4. T. Ngo-Duc, K. Laval, G. Ramillien, J. Polcher, A. Cazenave: Using GRACE data to validate simulated groundwater. Asian Oceania Geosciences Society 3rd annual meeting, July 10-14, 2006 Singapore[Abstract[Paper].
 5. T. Ngo-Duc, N. Hanasaki, T. Oki, K. Laval, A. Lombard: Evaluating land water storage in the GSWP-2 simulations. The 3rd Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources (APHW) conference, October 16-18, 2006, Bangkok, Thailand[Abstract[Paper].
 6. T. Ngo-Duc, K. Laval, J. Polcher, A. Cazenave: Land water storage from model and space, its effects on global sea level change. The 3rd Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources (APHW) conference, October 16-18, 2006, Bangkok, Thailand. [Abstract]

Trần Tân Tiến

 1. Tran Tan Tien, Nguyen Thanh Son, Nguyen Minh Truong, Ngo Chi Tuan , and Cong Thanh 2006 .An Integraed System to Forecast Flood in Tra Khuc River Basin for 3-day TermVietnam - Japan joint workshop on Asian monsoon, pp. 173-182. Ha Long
 2. Trần Tân Tiến, 2006 Xây dựng mô hình dựbáo các trường khí tượng thuỷvăn Biển Đông Việt Nam Tuyển tập các kết quảchủyếu của chương trình Điều tra cơbản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển. Mã số KC.09 .No. 1. tr. 265-350

Lê Đức Tố

 1. Đặng Văn Bào, Lê Đức Tố, Lê Đức An, 2006. Định hướng phát triển kinh tế - sinh thái đảo Cù Lao Chàm. Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ hai, Hà Nội, 2006. Tr.499-508.
 2. Lê Đức An, Đặng Văn Bào, Lê Đức Tố, 2006. Địa mạo Hòn Khoai - một tài nguyên quý cho du lịch và nghiên cứu khoa học. Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ hai, Hà Nội, 2006. Tr.229-238.
 3. Lê Đức Tố, 2006. .Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam tiềm năng và phát triển Tuyển tập các kết quả chủ yếu của chương trình Điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển. Mã số KC.09. No. 2.

Đinh Văn Ưu

 1. Đinh Văn Ưu, Đoàn Bộ, Hà Thanh Hương,  Phạm Hoàng Lâm 2006. Ứng dụng mô hình dòng chảy ba chiều (3D) nghiên cứu quá trình lan truyền các chất lơ lửng tại vùng biển ven bờ Quảng Ninh. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thuỷ khí toàn quốc năm 2005. Hội Cơ học Thuỷ khí, Hội Cơ học Việt Nam, Hà Nội, Tr.623-632,
 2. Dinh Van Uu, Ha Thanh Huong and Pham Hoang Lam  2006 Development and Application of the Environmental Hydrodynamic 3D Model for Computation and Forecasting of Oil Pollutions in Coastal Marine Environment, General Seminar on Environmental Science and Technology issues Related to urban and coastal zone development, Core University Program VNU-JSPS, Kumamoto, Japan,
 3. Đinh Văn Ưu; Lê Hồng Cầu, 2006. Xây dựng mô hình dự báo cá khai tháccấu trúc hải dương có liên quan phục vụ đánh bắt xa bờ ở vùng biển Việt Nam Tuyển tập Nghiên cứu nghề cá biển (Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập viện 1961-2006) - Viện Nghiên cứu Hải sản. No. 4. tr. 55-67.
 4. Đinh Văn Ưu, 2006  Đổi mới đào tạo nhân lực khoa học công nghệ biển ở Việt Nam: thực trạngyêu cầu của sự phát triển  Báo cáo khoa học Hội thảo khoa học, công nghệkinh tế bỉên phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóahiện đại hóa đất nước - Liên hiệp các hội Khoa họckỹ thuật Việt Nam. tr. 18-25
(PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943