Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Quang Hưng ngày 5/3 (6 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 31
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7904590
Chuyên mục: » THƯ VIỆN » Bài báo
Đăng ngày 15/11/2011 Cập nhật lúc 09:05:25 ngày 9/5/2013

CÁC BÀI VIẾT 2007

TẠP CHÍ

Trần Ngọc Anh

 1. Tran Ngoc Anh and Takashi Hosoda  2007. “Depth-Averaged model of open channel flows over an arbitrary 3D surface and its applications to analysis of water surface profile”. Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil Engineering (ASCE), 133 (4), tr. 350-360.

Nguyễn Hướng Điền
 

 1. Nguyễn Hướng Điền, Hoàng Phúc Lâm, Công Thanh, Hoàng Thanh Vân  2007, Sử dụng mạng nơ ron đa lớp truyền thẳng và mạng truy hồi dự báo tổng lượng bức xạ ngày cho một số trạm ở đồng bằng phía bắc Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, số 559, tr. 36-42.

Trần Quang Đức

 1. Trần Quang Đức, 2007. Mô hình khí hậu khí quyển CAM3.0. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, N0 555, Tr. 33-41.

 2. Trần Quang Đức 2007,. Tham số hóa bức xạ trong mô hình khí hậu khí quyển CAM3.0. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, N0 568, Tr. 19-24.

Nguyễn Tiền Giang

 1. Nguyen, T.G., De Kok, J.L., and Titus M., 2007 A new approach to testing an integrated water systems model using qualitative scenarios, Environmental Modelling & Software 22, 1557-1571,.

 2. Nguyen, T.G. and De Kok, J.L., 2007 Systematic testing of an integrated systems model for coastal zone management using sensitivity and uncertainty analyses, Environmental Modelling & Software 22, 1572-1587,.

Bùi Hoàng Hải

 1. Bùi Hoàng Hải, Phan Văn Tân, 2007, Về  một sơ đồ ban đầu hóa xoáy mới áp dụng cho mô hình khu vực phân giải cao HRM, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 3(555), tr. 42-50.

Vũ Thanh Hằng

 1. Vũ Thanh Hằng, Kiều Thị Xin 2007., Dự báo mưa lớn khu vực Trung Bộ sử dụng sơ đồ tham số hóa đối lưu Heise trong mô hình HRM, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 560, trang 49-54,

 2. Vu Thanh Hang, Kieu Thi Xin 2007, Using Betts-Miller-Janjic convective parameterization scheme in H14-31 model to forecast heavy rainfall in Vietnam, Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 29, No. 2, 83-97,.

Phạm Văn Huấn

 1. Phạm Văn Huấn, Nguyễn Tài Hợi 2007, - Dao động mực nước biển ven bờ Việt Nam. Tạp chí Khí tượng thủy văn, số 556 * tháng 4 - tr. 30-37

 2. Nguyễn Đăng Quế, Phạm Văn Huấn Một số nhận xét bước đầu về phổ dao động khí hậu tại các vùng khí hậu khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam. Tạp chí Khí tượng thủy văn, số 555* Tháng 3 - 2007, tr. 51-58

      

Hà Thanh Hương

 1. Pham Hoang Lam, Ha Thanh Huong, Pham Van Huan 2007,- Computing vertical profile of temperature in Eastern Sea using cubic spline functions. Vietnam National University, Hanoi, Journal of Science, Earth Sciences, Volume 23, No. 2, pp. 122-125

Nguyễn Hữu Khải

 1. Nguyễn Hữu Khải. Lê Thị Huệ 2007. Điều tiết lũ hệ thống hồ chứa lưu vực sông Hương bằng mô hình HEC-RESSIM. Tạp chí KTTV số 11. Hà Nội, Việt Nam.

Ngô Đức Thành

 1. Ngo-Duc, T., K. Laval, G. Ramillien, J. Polcher, and A. Cazenave, 2007:Validation of the land water storage simulated by Organising Carbon and Hydrology in Dynamic Ecosystems (ORCHIDEE) with Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) data. Water Resources Research43, W04427, doi:10.1029/2006WR004941.

 2. Ngo-Duc, T., Oki, T., and Kanae, S.: A variable streamflow velocity method for global river routing model: model description and preliminary results, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 4, 4389-4414, doi:10.5194/hessd-4-4389-2007.

Nguyễn Minh Trường  

 1. Nguyễn Minh Trường, Vũ Thanh Hằng 2007., Nghiên cứu ảnh hưởng của hồ nước lớn đến điều kiện nhiệt động lực học địa phương bằng phương pháp số, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 559, trang 43-48,

Đinh Văn Ưu

 1. Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Phạm Hoàng Lâm 2007  Development of system of Hydrodynamic-environmental models for coastal area (Case study in Quangninh-Haiphong region), Journal of Science, Earth Sciences, VNU, XXIII, N1,59-68

KỶ YẾU

Kiều Quốc Chánh

 1. Kieu C. Q., and D. L. Zhang, 2007: Genesis of Tropical Storm Eugene from Mesovortex Merging within the ITCZ. Poster, TCSP/NAMA NASA workshopBaltimore.

 2.  Zhang, D.-L., and C. Q. Kieu, 2007: Tropical cyclogenesis from the ITCZ breakdowns. Abstracts, Fourth International Ocean-Atmosphere Conference (COAA2007), Qindao, July 4 

Bùi Hoàng Hải

 1. Bùi Hoàng Hải   2007. Sơ đồ ban đầu hoá xoáy ba chiều cho mục đích dự báo quỹ đạo bão ở Việt Nam  .  Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học thanh niên lần thứ II: Thanh niên Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia trong công tác phòng và giảm nhẹ thiên tai - Bộ Tài nguyên và Môi trường. tr. 22-33.

6Ngô Đức Thành

 1. T. Ngo-Duc, T. Oki, S. Kanae: 2007 Towards a flood forecast system for the Indochina Peninsula -- a coupling system between MM 5 and TRIP .Conference on Mesoscale Meteorology and Typhoon in East Asia (ICMCS-VI) , November 6-8, 2007, Taipei, Taiwan [Abstract].

 2. T. Ngo-Duc, T. Oki, S. Kanae: 2007 A velocity method for global river routing scheme. Annual Conference of Japan Society of Hydrology & Water Resources, July 25 - 27, Nagoya, Japan. Proceeding of Annual Conference, Vol. 20 (2007), pp.2- [Abstract]

 3. Oki Taikan, Kei Yoshimura, Hyungjun Kim, Yanjun Shen, Thanh Ngo-Duc, Shinta Seto, Shinjiro Kanae: Uncertainties in estimating total terrestrial water storage in major river basins in the world. International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG-XXIV) July 2-13, 2007, Perugia, Italy. HW2004-4651. ISBN : 978-88-95852-25-4   

 4. 沖 大幹、芳村 圭、Hyungjun Kim、 Ngo Duc Thanh、瀬戸心太、鼎 信次郎, Yanjun Shen: 世界の大河川流域における陸水総貯留量の季節変化の推定 Annual Confrence of Japan Society of Hydrology & Water Resources, July 25 - 27, Nagoya, Japan [Abstract].

Đinh Văn Ưu

 1. Đinh Văn Ưu và nnk  2007, Phát triển và ứng dụng mô hình ba chiều thuỷ động lực-môi trường trong tính toán và dự báo lan truyền ô nhiễm dầu ở biển  Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thuỷ khí Toàn quốc năm 2006, Hội Cơ học Việt Nam, Hà Nội,537-546,

 2. Dinh Van Uu  2007, Towards a coastal ocean prediction system for the Gulf of Bacbo, General Seminar on Environmental Science and Technology issues Related to urban and coastal zone development, Core University Program VNU-JSPS,Dà nẵng, 148-153

(PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943