Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Quang Hưng ngày 5/3 (6 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 30
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7904578
Chuyên mục: » THƯ VIỆN » Bài báo
Đăng ngày 10/5/2011 Cập nhật lúc 07:10:38 ngày 31/10/2013

CÁC BÀI VIẾT 2011

TẠP CHÍ

Trần Ngọc Anh

 1. Trần Ngọc Anh, 2011. Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu các sông Bến Hải và Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 1-8
 2. Đặng Đình Đức, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Ý Như, Nguyễn Thanh Sơn, 2011. Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt hệ thống sông Nhuệ - Đáy trên địa bàn thành phố Hà NộiTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, 37

Đoàn Văn Bộ

 1. Đoàn Bộ, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Hoàng Minh, 2011. Mô hình dự báo ngư trường khai thác cho nghề câu vàng ở vùng biển xa bờ miền TrungTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 9-16
 2. Đoàn Bộ, Nguyễn Duy Thành, Chu Tiến Vĩnh, Nguyễn Viết Nghĩa, 2011. Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương cho nghề câu vàng ở vùng biển Việt Nam giai đoạn 2000-2010. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệTập 27, số  3S, tr 1-7

Kiều Quốc Chánh

 1. Kiều Quốc Chánh, 2011, Xây dựng hệ thống đồng hóa lọc Kalman tổ hợp địa phương cho mô hình dự báo thời tiết WRFTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 17-28
 2. Kieu, C. Q., 2011: An investigation into the contraction of the  hurricane radius of maximum wind. /Meteorol Atmos Phys./ DOI 10.1007/s00703-011-0171-7 (in press)
 3. Kieu, C. Q., and D.-L. Zhang, 2012: Is the isentropic surface always  impermeable to the potential vorticity substance? /Adv. Atmos. Sci.,/  29(1), 000–000, doi: 10.1007/s00376-011-0227-0. (in press)

Trần Quang Đức

 1. Trần Quang Đức, 2011. Xu thế biến động của một số đặc trưng ENSOTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 29-36
 2. Trần Quang Đức  2011. Xu thế biến động của một số đặc trưng gió mùa mùa hè khu vực Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 3S, tr. 14-20

Nguyễn Tiền Giang

 1. Nguyễn Tiền Giang, Hoàng Văn Đại, 2011 Đánh giá ảnh hưởng của các phương án chỉnh trị đến khả bồi xói của đoạn sông Hồng từ Cầu Long Biên đến Khuyến Lương bằng mô hình mô phỏng biến đổi lòng dẫn hai chiềuTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 44-53
 2. Nguyễn Tiền Giang, 2011. Công nghệ dự báo lũ khi xét đến tính bất định của mô hình thủy văn: II. Áp dụng cho lưu vực sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số1S, tr.54-62
 3. Dương Thị Thanh Hương, Nguyễn Tiền Giang, 2011. Thiết lập bộ mô hình mô phỏng phục vụ xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Ba, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 136-150

Hồ  Thị Minh Hà

 1. Thi Minh Ha Ho, Van Tan Phan, Nhu Quan Le , Quang Trung Nguyen  2011: Extreme climatic events over Vietnam from ­observational data and RegCM3 projections. Clim Res 49:87-100

Trịnh Thị Lê Hà

 1. Trịnh Thị Lê Hà, Phạm Mai Thanh, 2011. Cơ sở lý thuyết và khả năng xác định nồng độ ôxy hòa tan trong nước biển bằng phương trình thực nghiệm Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệTập 27, số 1S, tr. 63-70

Bùi Hoàng Hải

 1. Bùi Hoàng Hải, Nguyễn Quang Trung, 2011. Xây dựng mô hình đối xứng tựa cân bằng để nghiên cứu sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệTập 27, số 1S tr. 71-80

Nguyễn Đức Hạnh

 1. Nguyễn Đức Hạnh, Hoàng Thị Lê Nhung, 2011 Ứng dụng phương pháp Runge – Kutta diễn toán lũ qua hồ chứa Cửa Đạt trên sông ChuTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S tr. 81-85

Vũ Thanh Hằng

 1. Vũ Thanh Hằng, Ngô Thị Thanh Hương, Nguyễn Quang Trung, Trịnh Tuấn Long 2011.  Dự tính sự biến đổi của hạn hán ở Miền Trung thời kỳ 2011-2050 sử dụng kết quả của mô hình khí hậu khu vực RegCM3Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệTập 27, số 3S, tr. 21-31

Nguyễn Minh Huấn

 1. Nguyễn Minh Huấn, 2011, Nghiên cứu thử nghiệm mô phỏng hình thế bão cho các mô hình thủy động lực dự báo sóng và nước dâng Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 115-125

Hà Thanh Hương

 1. Hà Thanh Hương, 2011. Nghiên cứu thử nghiệm dự báo hạn ngắn trường thủy văn Biển Đông bằng mô hình MDEC3D, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 126-135

Nguyễn Hữu Khải

 1. Nguyễn Hữu Khải, Trần Thiết Hùng, 2011. Tổ hợp kiệt và điều tiết mùa kiệt liên hồ chứa sông Ba, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 151-157
 2. Cấn Thu Văn, Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Thanh Sơn, 2011. Ứng dụng mô hình MIKE-FLOOD tính toán ngập lụt hạ lưu sông BaTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, 273
 3. Nguyễn Việt, Nguyễn Hữu Khải, 2011 Phân kỳ lũ lưu vực sông Ba Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, 283-289
 4. Nguyễn Hữu Khải, Lê Thị Huệ 2011 Mô phỏng vận hành liên hồ chứa sông Ba mùa lũ bằng mô hình HEC-RESSIM Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệTập 27, số 3S, tr. 32-38

Nguyễn Thị Nga

 1. Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Phương Nhung, 2011, Tài nguyên nước mặt lưu vực sông Gianh Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr.166-175

Trịnh Minh Ngọc

 1. Trịnh Minh Ngọc, 2011, Đánh giá khả năng dễ bị tổn thương của tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr.176-181

Nguyễn Ý Như

 1. Nguyễn Ý Như, Lê Văn Linh, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, 2011. Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, 192
 2. Nguyễn Ý Như, Nguyễn Thanh Sơn 2011, Biến đổi dòng chảy kiệt trong bối cảnh Biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Nhuệ Đáy. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 3S, tr. 39-43

Nguyễn Thọ Sáo

 1. Nguyễn Thọ Sáo, Nguyễn Minh Huấn, 2011, Nghiên cứu bồi lấp cửa Ba Lai, Bến TreTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, 211-217
 2. Nguyễn Thọ Sáo, Bùi Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Trang, 2011 Tính toán thử nghiệm trường sóng cho khu vực Trường Sa và DK1. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số S, tr. 44-48.
 3. Văn Công, Nguyễn Thọ Sáo, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Quang Thành.2011Mô phỏng quá trình lan truyn và biến đổi vệt dầu trên Biển Đông bằng mô hình toán”. Tạp chí các khoa học về Trái Đất 33 (3) - 9-2011, tr. 360-36

Nguyễn Thanh Sơn

 1. Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Văn Thị Hằng, Nguyễn Ý Như, 2011. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến đổi tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy.Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, 218
 2. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ý Như, Trần Ngọc Anh, Lê Thị Hường, 2011. Khảo sát hiện trạng tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy,Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số1S, 227
Phan Văn Tân
 1. Lê Như Quân, Phan Văn Tân, 2011. Dự tính sự biến đổi của một số chỉ số mưa lớn trên lãnh thổ Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực RegCM3 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 200-210

Công Thanh

 1. Công Thanh, Trần Tân Tiến, 2011. Thử nghiệm dự báo bão hạn 3 ngày ở Biển Đông bằng hệ thống dự báo tổ hợp sử dụng phương pháp nuôi nhiễu.  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 3S, tr. 58-69

Ngô Đức Thành

 1. Ngô Đức Thành, 2011: Nghiên cứu khoanh vùng những khu vực phía Bắc Việt Nam cần bổ sung lắp đặt ra đa thời tiết. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ . Tập 27, số 1S, tr. 235-243
 2. Ngô Đức Thành, Nguyễn Quang Trung, Phan Văn Tân, Hồ Thị Minh Hà, 2011. Dự tính biến đổi khí hậu cho khu vực Trung Trung Bộ bằng phương pháp hạ quy mô động lực. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 3S, tr. 70-79
 3. Hideyuki Kamimera, Ngô Đức Thành, Kooiti Masuda, Lê Viết Xê, Nguyễn Thị Tân Thanh và Jun Matsumoto, 2011, Xây dựng bộ số liệu mưa lưới kết hợp giữa ra đa và các trạm đo cho đợt mưa lớn tháng 11 năm 2007 trên khu vực Trung Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 601, 43-47.
 4. Nguyễn Quang Vinh, Ngô Đức Thành 2011 Nghiên cứu định dạng ảnh ra đa TRS-2730 kết hợp lọc nhiễu và tổ hợp. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 3S, tr. 96-101

Trần Tân Tiến

 1. Trần Tân Tiến, Nguyễn Thị Thanh 2011.  Đồng hóa dữ liệu vệ tinh modis trong mô hình WRF để dự báo mưa lớn ở khu vực Trung Bộ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 3S, tr. 90-95
 2. Tran Tan Tien, Cong Thanh, Hoang Thanh Van, and Chanh Kieu, 2011: Two-dimensional Retrieval of Typhoon Tracks from an Ensemble of Multi-Model Outputs. /Wea. Forecasting./http://dx.doi.org/10.1175/WAF-D-11-00068.1 (in press)

Nguyễn Minh Trường

 1. Nguyễn Minh Trường, Vũ Thanh Hằng, Bùi Hoàng Hải, Công Thanh, Lê Thị Thu Hà, 2011 Hoàn lưu và mưa trên khu vực Việt Nam thời kỳ front Mei-yu: Vai trò của dòng xiết trên caoTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 244-253
 2. Nguyễn Minh Trường, Bùi Minh Tuân, Công Thanh, Bùi Hoàng Hải, Hoàng Thanh Vân 2011. Quá trình nhiệt ẩm qui mô lớn thời kỳ bùng nổ gió mùa mùa hè trên khu vực Nam Bộ năm 2004Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 254-265

Đinh Văn Ưu

 1. Đinh Văn Ưu, 2011. Đặc điểm biến động bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 266 -272

KỶ YẾU

Trần Ngọc Anh

 1. Dang Dinh Kha, Tran Ngoc Anh and Nguyen Thanh Son, 2011. Flood vulnerability assessment of downstream area in Thach Han river basin, Quang Tri province 2nd MAHASRI-Hy ARC? workshop, August 22-24, 2011, Nha Trang, Vietnam 295-304.
Đoàn Văn Bộ
 1. Đoàn Bộ, 2011, Ứng dụng và hoàn thiện quy trình công nghệ dự báo ngư trường phục vụ khai thác hải sản xa bờ, Tuyển tập các kết quả chủ yếu của Chương trình KC.09/06-10, Quyển III : Công nghệ và Công trình Biển, Bộ Khoa học và Công nghệ, pp75-196, Hà Nội.
 2. Đoàn Bộ, Nguyễn Minh Huấn, Lê Hồng Cầu, Nguyễn Hoàng Minh, Bùi Thanh Hùng, Nguyễn Duy Thành, Nguyễn Viết Nghĩa, Nguyễn Văn Hướng 2011. Xây dựng mô hình dự báo ngư trường khai thác hải sản xa bờ Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5,Quyển 2: Khí tượng Thủy văn và Động lực học biển, Hà Nội tháng 10 – 2011 tr.14-23
 3. Đoàn Bộ, Lê Hồng Cầu, Nguyễn Hoàng Minh, Bùi Thanh Hùng, Nguyễn Duy Thành, Nguyễn Viết Nghĩa, Nguyễn Văn Hướng. 2011. Ước tính trữ  lượng và dự báo sản  lượng khai thác nguồn  lợi cá ngừ ở vùng biển xa bờ miền Trung.  Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5, Quyển 4: Sinh học và nguồn lợi sinh vật biển,  Hà Nội tháng 10 - 2011  tr. 482-487
 4. Đoàn Bộ, Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Minh Huấn. 2011. Ảnh hưởng của đập thủy điện Hòa Bình tới hệ sinh thái biển ven bờ đồng bằng Bắc Bộ.  Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5, Quyển 5: Sinh thái Môi trường và Quản lý biển, Hà Nội tháng 10 – 2011 tr. 211-219
 5. Lê Đình Mầu, Bùi Hồng Long, Thomas Pohlmann, Bùi Xuân Thông, Hartmut Hein, Đoàn Văn Bộ, Nguyễn Kim Vinh, Birte Hein,  Nguyễn Văn Tuân, Phạm Sỹ Hoàn và Nguyễn Chí Công. 2011. Đánh giá sự  tương  tác giữa khối nước vùng cửa  sông Mê Kông và vùng nước  trồi Nam Trung Bộ. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5, Quyển 2: Khí tượng Thủy văn và Động lực học biển,Hà Nội tháng 10 - 2011   tr.147-162

Nguyễn Kim Cương

 1. Nguyen Kim Cuong, Dinh Van Uu, Umeyama Motohiko, Nguyen Tien Giang, and Nguyen Hieu 2011 Investigation of Shoreline and Morphological Changes, and Simulation of the Circulation in the Hai Phong Estuary, Vietnam. Proceedings of the 34th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE), April 10-15, Sydney, Australia.
 2. Nguyen Kim Cuong, Dinh Van Uu, Umeyama Motohiko  2011 Development of Modeling System to Simulate Hydrodynamic and Environmental Quantities in the Hai Phong Estuary, Vietnam,  34th IAHR World Congress - Balance and Uncertainty,  33rd Hydrology & Water Resources Symposium 10th Hydraulics Conference, 26 June - 1 July 2011, Brisbane, Australia
 3. .Chikashi Nakaza, Kim-Cuong Nguyen, Tetsuya Shintani, and Motohiko Umeyama 2011. Numerical analysis on flow and tidal exchange characteristics in Ha Long Bay, Annual meeting, Japan Society of Fluid Mechanics 

Hồ Thị Minh Hà

 1. Ho T.M.H., Rockel B., Kapitza H., Geyer B., Meyer E., Valcke S., 2011: An Ocean-Atmosphere Coupled Regional Model for climate simulation over Baltic Sea and North Sea Regions, World Climate Research Program (WRCP) Conference, Denver, Colorado, US, October 2011
 2. Ho T.M.H., Rockel B., Kapitza H., Geyer B., 2011: Coupling Atmosphere and Ocean Models for the Climate Simulation over Baltic Sea and North Sea Regions. CLM-Community Assembly 2011, Cava De' Tirreni, Italy, August 2011
 3. Ho T.M.H., Rockel B., Kapitza H., Geyer B., 2011: Modelling Climate over Baltic Sea and North Sea Regions Using a Coupled Regional Ocean-Atmospheric Model, European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna, Austria, April 2011

Bùi Hoàng Hải

 1. Tuan Long - TRINH, Hoang Hai - BUI, Van Tan - PHAN, Quang Trung - NGUYEN, 2011, Simulating tropical activities using regiomal climate model. 2nd MAHASRI-Hy ARC? workshop, August 22-24, 2011, Nha Trang, Vietnam 237 - 244.

Nguyễn Minh Huấn

 1. Nguyễn Minh Huấn. 2011. Hệ  thống nghiệp vụ dự báo hạn ngắn các yếu  tố khí  tượng  thủy văn biển  trên Biển Đông  Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5, Quyển 2: Khí tượng Thủy văn và Động lực học biển, Hà Nội tháng 10 - 2011, tr. 24-36

Nguyễn Ý Như

 1. Nguyen Y Nhu, Nguyen Thanh Son, Tran Ngoc Anh, Nguyen Quang Trung, 2011, The potential impacts of climate change on flood flow in Nhue – Day river basin 2nd MAHASRI-Hy ARC? workshop, August 22-24, 2011, Nha Trang, Vietnam 411-420.
Nguyễn Thọ Sáo
 1. Nguyen Tho Sao, Tran Ngoc Anh, Nguyen Thanh Son, Dinh Van Uu, 2011 Case study: Impacst of improfer structure design on beach erosion and proposal measures fo Cua Tung beach in Centre Vietnam. Vietnam - Sweden Research Cooperation Programme. Proceeding the final scientific worshop on " The Evolution and Sustainable Managment of ther Coastal Areas in   Vietnam" Ninh Binh, 8-9 December, 2011, tr. 67-82
Phan Văn Tân
 1. Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành 2011  Xây dựng kịch bản Biến đổi khí hậu chi tiết cho khu vực Trung Trung Bộ. Hội thảo Tác động của Biến đổi Khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, 04/11/2011, Đông Hà, Việt Nam. 25-45.
 2. Phan Van Tan, Nguyen Quang Trung, Ngo Duc Thanh, Le Nhu Quan 2011, On the seasonal prediction of surface climate over Vietnam using Regional Climate Model (RegCM3). 2nd MAHASRI-Hy ARC? workshop, August 22-24, 2011, Nha TrangVietnam 97-106.

Ngô Đức Thành

 1. Trang Dinh-Minh, Thanh Ngo-Duc, Tan Phan-Van: Investigating Changes in near future temperature and precipitation in Central VietNam using multi-model simulations. The 3rd International Winter School and Workshop on Climate /Environment Change. December 20-23, 2011, Seoul, Korea. 46-49
 2. Thanh Ngo-Duc 2011: Using the GSMaP data for streamflow modeling in Central Vietnam. The 3rd GPM Asia Workshop on Precipitation Data Application Technique. December 7-9, 2011, Tokyo, Japan.
 3. Bin He, Thanh Ngo-Duc, Han Xue, Kaoru Takara, Kenichiro Kobayashi, Yosuke Yamashiki 2011 Projection of fine resolution daily precipitation and air temperature in Vietnam using climate change scenarios from GCMs. The IHP Symposium on Extreme Events "Meteorological, Hydrological and Tsunami Disasters: Social Adaptation and Future" (EXTREME2011), October 24-28, 2011, Kyoto, Japan.
 4. Ngo Duc Thanh, Phan Van Tan 2011 : Monitoring and Modeling of Climate change in Vietnam. The Vietnam - Japan workshop: Coastal monitoring for climage change adaptation. September 20, 2011, Hanoi, Vietnam
 5. Thanh Ngo-Duc, Phan Van Tan, Masahiro HOSAKA, Nguyen Quang Trung, Lương Manh Thang, Kieu Quoc Chanh 2011: Evaluating performance of different regional simulations in present day climate and combining near future multi-model projections over Central Vietnam. 2nd MAHASRI-Hy ARC? workshop, August 22-24, 2011, Nha Trang, Vietnam 363-374.
 6. Thanh NGO-DUC, Tan PHAN-VAN, Quang Trung NGUYEN 2011 Multi-model approach for projecting future climate change conditions in Central Vietnam. 2nd International Conference on Sustainability Science in Asia (ICSS-Asia), March 2-4, 2011, Hanoi, Vietnam
 7. Thanh NGO-DUC, Tan PHAN-VAN, Quang Trung NGUYEN, Manh Thang LUONG, 2011: Climate Change projections for Central Vietnam until 2050 using RegCM3. JSPS International Forum: "Climatic Changes in Monsoon Asia", January 6-7, 2011, Bangkok, Thailand.
 8. Jun Matsumoto, Takehiko Satomura, Atsushi Higuchi, Shinjiro Kanae, Hiroshi Takahashi, Peiming Wu, Nobuhiko Endo, Hisayuki Kubota, Ikumi Akasaka, Miki Hattori, Jun-Ichi Hamada, Shuichi Mori, Manabu D. Yamanaka, Taikan Oki, Ming-Cheng Yen, Tsing-Chang Chen, Dinh Duc Tu, Nguyen Thi Tan Thanh, Tran Van Sap, Ngo Duc Thanh, Fadli Syamsudin, Somchai Baimoung, Shin-Ya Ogino, Kooiti Masuda and Taiichi Hayashi, 2011: Monsoon Asian Hydro-Atmoshere Scientific Research and prediction Initiative (MAHASRI) and climatic changes in Southeast Asia. JSPS International Forum: "Climatic Changes in Monsoon Asia", January 6-7, 2011, Bangkok, Thailand.

Trần Tân Tiến

 1. Trần Tân Tiến, Công Thanh, Nguyễn Minh Trường, Lê Thị Hồng Vân, Phạm Thị Minh,  Phùng Đăng Hiếu, Đỗ Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thọ Sáo.  2011. Dự báo thời tiết, bão, sóng và nước dâng  trên Biển Đông . Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5, Quyển 2: Khí tượng Thủy văn và Động lực học biển, Hà Nội tháng 10 - 2011 tr 1 -13

Nguyễn Minh Trường

 1. Nguyen Minh Truong, Vu Thanh Hang, Bui Hoang Hai and Cong Thanh, 2011 Large circulation and precipitation over Vietnam region during a Mei-yu period: The role of the upper level jet. 2nd MAHASRI-Hy ARC? workshop, August 22-24, 2011, Nha TrangVietnam 181-199.

Đinh Văn Ưu

 1. Đinh Văn Ưu. 2011.Tiến tới  xây dựng hệ thống mô hình dự báo và kiểm soát môi trường Biển Đông.  Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5, Quyển 2: Khí tượng Thủy văn và Động lực học biển, Hà Nội tháng 10 – 2011 tr. 43-49
 2. Đinh Văn Ưu. 2011. Kết quả nghiên cứu đánh giá  biến động mực  nước biển  cực  trị do ảnh  hưởng  của biến đổi khí hậu trên vùng biển Việt Nam và các ứng dụng. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5, Quyển 6:  Năng lượng, Kỹ thuật công trình Vận tải và Công nghệ biển, Hà Nội tháng 10 – 2011 tr.
 3. Trần  Anh  Tú,  Nguyễn  Chí  Công,  Nguyễn  Ngọc  Tiến,  Phạm  Thế  Truyền, Nguyễn Viết Quỳnh, Đinh Văn Ưu. 2011.  Quá trình hình thành và biến động khu vực nước lạnh ven bờ tây Biển Đông.  Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5. Quyển 2: Khí tượng Thủy văn và Động lực học biển, HHà Nội tháng 10 – 2011 tr. 249-256
 4. .Lefebvre Jean-Pierre1, Arfi Robert,Chu Van Thuoc, Dinh Van Uu, Mari Xavier, Panche Jean-Yves, Torreton Jean-Pascal, Vu Duy Vinh, Ouillon Sylvain 2011. Cấu trúc trầm tích và thủy học của cột nước ở vùng cửa sông Bạch Đằng - Cấm. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5, Quyển 2: Khí tượng Thủy văn và Động lực học biển, Hà Nội tháng 10 – 2011 tr. 106-110
   
(PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943