Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Quang Hưng ngày 5/3 (6 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 31
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7904598
Chuyên mục: » THƯ VIỆN » Bài báo
Đăng ngày 15/3/2012 Cập nhật lúc 12:04:15 ngày 26/4/2014

CÁC BÀI VIẾT 2012

TẠP CHÍ
 

Trần Ngọc Anh

 1. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn,Trần Thị Thu Hương, Trịnh Xuân Quảng, Phạm Mạnh Cổn, Đặng Đình Khá, Đặng Đình Đức, 2012 Đánh giá nguy cơ ngập lụt các khu vực trũng tỉnh Hưng Yên Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S   tr.1-8
 2. Đặng Đình Đức, Đặng Đình Khá Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Phương Nhung, 2012, Khôi phục số liệu dòng chảy tỉnh Khánh Hòa bằng mô hình NAM  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr. 16-22

Đoàn Bộ

 1. Đoàn Bộ, Nguyễn Hương Thảo, Bùi Thanh Hùng, 2012  Ước tính trữ lượng tiềm năng và khả năng khai thác nguồn lợi cá nổi nhỏ vùng biển vịnh Bắc Bộ  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr. 9-15

Kiều Quốc Chánh

 1. Kieu, C., M.T. Nguyen, T.M. Hoang, T. Ngo-Duc, 2012: Sensitivity of the Track and Intensity Forecasts of Typhoon Megi (2010) to Satellite-Derived Atmospheric Motion Vectors with the Ensemble Kalman Filter, Journal of Atmospheric and Oceanic Technology  journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JTECH-D-12-00020.1

Nguyễn Kim Cương

 1. Nguyen K.-C., Umeyama, M., Shintani T. 2012. Water Particle Trajectory and Mass Transport of Internal Waves Propagating Over A Constant Slope, J. Applied Mechanics (A2), JSCE,Vol. 68, No. 2, I_653-I_660.
 2. Nguyen K.-C., Umeyama M., Dinh V.-U. 2012. Long-term morphological changes and hydrodynamics of tidal dominant coastal zone in the Hai Phong Estuary, Vietnam, Ann. J. of JSCE, Ser. B1 Hydraulic Engineering, Vol. 68, No. 4, I_85-I_90.
Nguyễn Hướng Điền
 1. Nguyễn Hướng Điền, 2012 Profile gió trong lớp sát đất khu vực Tuy Phong-Bình Thuận trong các mùa. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr. 23-29

Nguyễn Tiền Giang

 1. Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Thị Hoan, 2012 Xây dựng mô hình mưa – dòng chảy để khôi phục số liệu dòng chảy tại An Khê trên lưu vực sông Ba. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr. 30-38

Hồ Thị Minh Hà

 1. Ho, H.T.M., Rockel, B., Kapitza, H., Geyer, B., Meyer, E. 2012: COSTRICE* – Three Model online Coupling using OASIS: Problems and Solutions. Geoscientific Model Development Discussions 5:3261-3310, doi:10.5194/gmdd-5-3261-2012

Trịnh Thị Lê Hà

 1. Trịnh Thị Lê Hà, 2012  Giới thiệu thang độ muối thực 1978 và khả năng ứng dụng. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr. 39-47

Nguyễn Đức Hạnh

 1. Nguyễn Đức Hạnh, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn,Trần Ngọc Anh, Bùi Minh Sơn, 2012 Chất lượng nước mặt tỉnh Khánh Hòa – Kết quả điều tra năm 2011 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S   tr. 48-56
 2. Nguyễn Đức Hạnh, Hoàng Thị Lê Nhung, Trịnh Thị Tâm, 2012, Cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Cái Nha Trang, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 3D tr. 873-883.
 3. Bùi Văn Chanh, Nguyễn Đức Hạnh, 2012, Ứng dụng mô hình thủy lực hai chiều HDM lập bản đồ ngập lụt sông Kôn Hà Thanh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 3E tr. 1065-1072.

Phạm Văn Huấn

 1. Phạm Văn Huấn, 2012  Phân tích thành phần chính áp dụng vào tập số liệu mực nước biển các trạm dọc bờ Việt Nam. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S   tr. 71-77 

Nguyễn Hữu Khải

 1. Nguyễn Hữu Khải, Thân Văn Đón, 2012 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển mô hình Athen vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S   tr. 78-85

Trịnh Minh Ngọc

 1. Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Hoàng Thái Bình, Ngô Chí Tuấn 2012  Xây dựng bản đồ hiện trạng, tiềm năng và chất lượng tài nguyên nước mặt tỉnh Khánh Hòa Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S   tr. 86-91

Nguyễn Phương Nhung

 1. Nguyễn Phương Nhung, Nguyễn Ý Như,  Nguyễn Thanh Sơn, Trịnh Minh Ngọc, 2012, Nhu cầu sử dụng nước tỉnh Khánh Hòa - Hiện trạng và tương lai Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.92-99

Nguyễn Ý Như

 1. Nguyễn Ý Như, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Minh Sơn, 2012 Đánh giá dòng chảy năm tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh biến đổi khí hậu Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S tr.100-107

Nguyễn Thọ Sáo

 1. Nguyễn Thọ Sáo, 2012 Thử nghiệm tính toán chi tiết trường dòng chảy khu vực Trường Sa. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S tr.108-114
 2. Nguyễn Xuân Hiển, Dương Ngọc Tiến, Lê Quốc Huy, Nguyễn Thọ Sáo, 2012 Tính toán phân bố trầm tích dài hạn có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và quá trình phát triển cửa Đáy. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S tr. 57-62

Nguyễn Thanh Sơn

 1. Nguyễn Thanh Sơn, Cấn Thu Văn, 2012 Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương  - Lý luận và thực tiễn. Phần 1. Khả năng ứng dụng trong đánh giá tính dễ bị tổn thương lũ lụt ở Miền Trung Việt Nam, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.115-122
 2. Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Vũ Anh Tuấn, 2012  Các nguồn nước mặt có nguy cơ ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt ở tỉnh Khánh Hòa Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.123 -128
Ngô Đức Thành
 1. Ngo-Duc, T., Q.T. Nguyen, T.L. Trinh, T.H. Vu, V.T. Phan, and V.C. Pham, 2012: Near future climate projections over the Red River Delta of Vietnam using the Regional Climate Model Version 3, Sains Malaysiana, 41(11), 1325-1334.
 2. Nguyen-Thi, H. A., J. Matsumoto, T. Ngo-Duc, and N. Endo, 2012: A Climatological Study of Tropical Cyclone Rainfall in Vietnam.  SOLA, 2012, Vol. 8, 041-044, doi:10.2151/sola.2012-011.
 3. Ngô Đức Thành, Phan Văn Tân, 2012 Kiểm nghiệm phi tham số xu thế biến đổi của một số yếu tố khí tượng cho giai đoạn 1961-2007. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.129 -135
Trần Tân Tiến
 1. Trần Tân Tiến, Công Thanh, Nguyễn Thị Phượng, 2012 Dự báo cường độ bão bằng mô hình WRF hạn 5 ngày trên khu vực biển Đông. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.155 -160
Nguyễn Quang Trung
 1. Nguyễn Quang Trung, Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành, 2012 Khả năng mô phỏng hạn mùa của mô hình RegCM3 với các sơ đồ tham số hóa đối lưu khác nhau. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.161 -172
Nguyễn Minh Trường
 1. Truong N.M., V.T. Hang, R.A. Pielke Sr., C.L. Castro, and K. Dairaku, 2012: Synoptic-scale physical mechanisms associated with the Mei-yu front: A numerical case study in 1999. Asia-Pacific J. Atmos. Sci. 48, 433-448
Ngô Chí Tuấn
 1. Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ý Như, Trần Ngọc Anh, 2012. Cân bằng nước các lưu vực sông tỉnh Khánh Hòa bằng mô hình MIKE BASIN, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số  3S tr.173-181
Đinh Văn Ưu
 1. Đinh Văn Ưu, 2012 Tiến tới hoàn thiện mô hình ba chiều (3D) thủy động lực cửa sông ven biển. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số  3S tr.182
 2. Nguyễn Xuân Hiển, Trần Thục, Đinh Văn Ưu, 2012 Nghiên cứu, tính toán nước dâng tổng cộng trong bão cho khu vực ven biển Thành phố Hải Phòng. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số  3S tr. 63-70.

KỶ YẾU
 

Trần Ngọc Anh
 1. Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Đức, Nguyến Thế Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Hoàng Thái Bình, 2012. Mô phỏng ngập lụt khu vực hạ lưu đập Cửa Đạt đến Bái Thượng, Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi  khí hậu lần thứ XV. Tập 2. Thủy văn - Tài nguyên nước, môi trường và Biển. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012.tr. 1-7
Đoàn Bộ
 1. Đoàn Bộ, Nguyễn Văn Cự, 2012.Ảnh hưởng của đập thủy điện Hòa Bình tới quá trình sản xuất vật chất hữu cơ vùng biển vên bờ đồng bằng Bắc Bộ, Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi  khí hậu lần thứ XV. Tập 2. Thủy văn - Tài nguyên nước, môi trường và Biển. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012tr. 229 - 234
Kiều Quốc Chánh
 1. Tallapragada V.;  Y. Kwon, Q. Liu, S. Trahan, Z. Zhang, E. Aligo, C. Kieu, W. Wang, J. Oconnor, R. E. Tuleya, S. Gopalakrishnan, X. Zhang, B. Lapenta, F. D. Marks Jr., and R. L. Gall, 2012: Operational Implementation of High-Resolution Triple-Nested HWRF at NCEP/EMC - A Major Step Towards Addressing Intensity Forecast Problem. AMS 30th Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology. Florida, USA
Nguyễn Kim Cương
 1. Umeyama, M., Shintani, T., Nguyen, K.-C., and Matsuki, S., 2012. Measurements of particle velocities and trajectories for internal waves propagating in a density-stratified two-layer fluid on a slope.Chapter 12 in "Particle Image Velocimetry" edited by Cavazzini Giovanna, pp. 321-344, ISBN 978-953-51-0625-8, InTech
 2. Umeyama, M. & Nguyen K-C., 2012. PIV measurements of particle velocities and trajectories for internal waves propagating in a two-layer fluid on a sloping boundary Proceedings of the 33nd International Conference on Coastal Engineering, ASCE, July 1-6, Santander - Spain.
 3. Nguyen K.-C., Umeyama, M., Shintani T. 2012. Velocity distribution and particle trajectories in internal wave propagating on an upper slope, Proceedings of IAHR-APD Conference, IAHR, August 19-23, Jeju - Korea
 4. Nguyen K.-C., Umeyama, M., Shintani T. 2012. Characteristics of internal waves propagating over a gentle slope in a two-layer density-stratified fluid, Proceedings of International Conference on Estuaries and Coasts, pp. 65-73, October 8-11, Hanoi – Vietnam.
 5. Nguyen K.-C., Umeyama, M., Shintani T. 2012. Distributions of kinetic energy and wave celerity in internal waves propagating on a constant slope, Proceedings of International Summer Symposium, pp. 53-54, September 5-6, Nagoya - Japan.
Trần Quang Đức
 1. Trần Quang Đức. 2012 Nghiên cứu xu thế biến động của hoàn lưu gió mùa mùa hè Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi  khí hậu lần thứ XV. Tập 1. Khí tượng - Khí hậu, Khí tượng nông nghiệp và Biến đổi khí hậu. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012.  tr. 26-32.
 2. Nguyễn Thị Lan, Trần Quang Đức, 2012. Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO tới một số đặc trưng gió mùa mùa hè ở Việt Nam.Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi  khí hậu lần thứ XV. Tập 1. Khí tượng - Khí hậu, Khí tượng nông nghiệp và Biến đổi khí hậu. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012. tr.67-73
Hồ Thị Minh Hà
 1. Ho T.M.H., Rockel B., Kapitza H., Geyer B., E. Meyer, 2012: COSTRICE - a two-way online coupled regional model system for climate simulations, North Sea Models Meeting at BSH (Bundesamtes für Seeschiffahrt und Hydrographie) , Hamburg, Germany, 3-4 December 2012
 2.  Ho T.M.H., Rockel B., Kapitza H., Geyer B., E. Meyer, Valcke S., 2012: COSTRICE - a Two-Way Online Coupled Regional Model System for Climate Simulation, CLM-Community Assembly, Leuven, Belgium, 17-20 September 2012
 3. Ho, T.M.H., Rockel B., Kapitza H., Geyer B., Valcke S., 2012: A 2-way online coupled Regional Model for climate simulation over Baltic Sea and North Sea Regions. European Geosciences Union Conference, Vienna, Austria, 22 - 27 April 2012
 4. Ho, T.M.H., Rockel B., Kapitza H., Geyer B., Valcke S., 2012: COSTRICE - an Atmosphere-Ocean-Sea Ice two-way online Coupled Model for Regional Climate Simulation over Baltic and North Sea Regions, REKLIM Project, Lüneburg, Germany, 18-21 March 2012
Nguyễn Đức Hạnh
 1. Nguyễn Đức Hạnh, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Bùi Minh Sơn, Hoàng Thái Bình, 2012. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước các hồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi  khí hậu lần thứ XV. Tập 2. Thủy văn - Tài nguyên nước, môi trường và Biển. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012, tr. 141-150
Nguyễn Minh Huấn
 1. Nguyen Minh Huan. 2012. Operational short-term marine forecast system in VNU University of Science. First China - Asean workshop on Collaboration in Ocean Science and Technology. China, Zhejiang October - 2012.
 2. Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Quốc Trinh. 2012. Chuyển động trôi của vật thể trên biển: Phương pháp dự báo số trị.  International Conference on Bien Dong 2012, 90 years of marine science in vietnamese and adjacent waters. Nha Trang September - 2012. p.
 3. Phạm Sỹ Hoàn, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Văn Tuân. 2012. Một số đặc trưng thủy văn, động lực vùng biển ven bờ Nam Việt Nam. International Conference on Bien Dong 2012, 90 years of marine science in vietnamese and adjacent waters. Nha Trang September - 2012. p. .
 4. Nguyễn Chí Công, Nguyễn Minh Huấn, Phan Thành Bắc. 2012. Mô phỏng lan truyền vật chát gây ô nhiễm từ cửa sông tới khu vực các bãi tắm vịnh Nha Trang. International Conference on Bien Dong 2012, 90 years of marine science in vietnamese and adjacent waters. Nha Trang September - 2012. p. .
Nguyễn Hữu Khải
 1. Nguyễn Hữu Khải, Lê Xuân Cầu, 2012. Xây dựng đường cong quy tắc vận hành tối ưu hồ chứa thủy điện mùa cạn Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi  khí hậu lần thứ XV. Tập 2. Thủy văn - Tài nguyên nước, môi trường và Biển. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012. tr. 58-63
Nguyễn Thọ Sáo
 1. Nguyễn Xuân Hiển, Dương Ngọc Tiến, Nguyễn Thọ Sáo, 2012, Tính toán và phân tích xu thế bồi tụ xói lở khu vực Cửa Đáy, Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi  khí hậu lần thứ XV. Tập 2. Thủy văn - Tài nguyên nước, môi trường và Biển. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012, tr. 241-246
Phan Văn Tân
 1. Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành, 2012: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ tư (4th International Conference on Vietnamese Studies). 26-28/11/2012, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội
Công Thanh
 1. Công Thanh, Trần Tân Tiến, Nguyễn Minh Trường, 2012, Nghiên cứu khả năng dự báo bão khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương hạn 5 ngày bằng phương pháp nuôi nhiễu kết hợp với cài xoáy giả vào trường ban đầu. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi  khí hậu lần thứ XV. Tập 1. Khí tượng - Khí hậu, Khí tượng nông nghiệp và Biến đổi khí hậu. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012., tr. 80-86
Ngô Đức Thành
 1. Thanh Ngo-Duc, Jun Matsumoto, Hideyuki Kamimera, and Hiroshi Takahashi, 2012: Performance of the Global Satellite Mapping of Precipitation (GS Ma P) data over Vietnam and its topographic correction. The 4th TRMM and GPM International Science Conference. November 13-16, 2012, Tokyo, Japan.
 2. Jun Matsumoto, Hiroshi Takahashi, Thanh Ngo-Duc, Thanh Binh Nguyen-Thi, Hoang Anh Nguyen-Thi, Nobuhiko Endo and Van-Tue Nguyen, 2012: Precipitation climatology in Vietnam by utilizing satellite and ground based observations. The 4th TRMM and GPM International Science Conference. November 13-16, 2012, Tokyo, Japan
 3. Thanh Ngo-Duc, Tan Phan-Van2012: Seasonal precipitation trend in Vietnam in the past and its projection into the future. The 10th International Symposium on Southeast Asian Water Environment. Nov 8-10, 2012, Hanoi, Vietnam (submitted)
 4. Thanh Ngo-Duc, 2012: Micro-satellite User Community in Vietnam: roadmap and challenges. Japan GeoScience Union Meeting 2012. May 20-25, 2012, Chiba, Japan.
 5. Thanh Ngo-Duc, 2012: Potential contribution of the REMOCLIC group to the CAAM studies. The First International Workshop of Climatic Changes and Their Effects on Agriculture in Asian Monsoon Region. March 3-5, 2012, Bangkok, Thailand.
Trần Tân Tiến
 1. Lã Thị Tuyết, Trần Tân Tiến, 2012 , Thử nghiệm dự báo vị trí và thời gian đổ bộ của bão Xangsane bằng mô hình WRF hạn từ 4 - 5 ngày, Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi  khí hậu lần thứ XV. Tập 1. Khí tượng - Khí hậu, Khí tượng nông nghiệp và Biến đổi khí hậu. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012., tr.134-139
Đinh Văn Ưu
 1. Dinh Van Uu, Tran Ngoc Anh, Nguyen Tien Giang, Nguyen Kim Cuong 2012.Impacts of Sea Level Rise on Vietnam coastal cities and preparation for development assessment and strategic planning, Proceeding of International Symposium on Sustainable Urban Environment, TMU, Tokyo 2012
   
(PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943