Thông tin nội bộ
Sinh nhật Nguyễn Quang Hưng ngày 5/3 (6 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 45
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7904621
Chuyên mục: » THƯ VIỆN » Bài báo
Đăng ngày 30/3/2013 Cập nhật lúc 05:06:17 ngày 16/6/2014

CÁC BÀI VIẾT 2013

TẠP CHÍ

Trần Ngọc Anh

 1. Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Đức, Đặng Đình Khá, Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Hoàng Thái Bình, Đỗ Thị Hoàng Dung, Bùi Minh Sơn, Nguyễn Thanh Sơn. 2013 Xây dựng phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới công trình hạ tầng kỹ thuật thử nghiệm cho khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 29, Số 4  tr. 1-12
 2. Phạm Mạnh Cổn, Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Quang Hà, Trần Ngọc Anh. 2013, Nghiên cứu chất lượng nước mặt nội thành Hà Nội.  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ , Tập 29, Số 3S tr.  24-30   
 3. Hoàng Thái Bình, Vũ Kiên Trung, Trần Ngọc Anh 2013 Sử dụng phân bố mưa dự báo theo không gian nhằm tăng cường khả năng dự báo lũ tại các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. ̣1-7 ̣̣

Đoàn Bộ

 1. Nguyễn Văn Hướng, Đoàn Bộ 2013  Ảnh hưởng của nhiệt độ nước biển đến năng suất khai thác cá tại vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ năm 2011 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 81-86 ̣ ̣̣
 2. Đoàn Bộ, Nguyễn Hoàng Minh 2013, Ước tính trữ lượng và dự báo sản lượng khai thác  nguồn lợi cá ngừ đại dương năm 2013-2014  ở vùng biển xa bờ miền Trung , Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 29, Số 2  tr. 11-16
 3. Đoàn Bộ, Nguyễn Đức Cự. 2013  Ảnh hưởng của đập thủy điện Hòa Bình tới vai trò sinh thái của một số yếu tố môi trường nước vùng cửa sông khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. ̣ ̣̣9-15
 4. Đoàn Bộ, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Duy Thành, Bùi Thanh Hùng, Nguyễn Văn Hướng, Trần Văn Vụ, 2013,  Nghiên cứu dự báo ngư trường phục vụ khai thác nguồn lợi cá ngừ đại dương trên vùng biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam,  Số 24, 2013, tr. 50-53.

Kiều Quốc Chánh

 1. Kieu, C. Q., M.T. Pham, M.T. Hoang, 2013: Application of the Multi-physics Ensemble Kalman Filter to Typhoon Forecast. Pure and Applied Geophysics. (in press) doi: 10.1007/s00024-013-0681-y
 2. Tallapragada, V., C. Q. Kieu, Y. Kwon, Q. Liu, S. Trahan, Z. Zhang, 2013: Structural Evaluation of the HWRF model during 2011 model implementation. Mon. Wea. Rev., in press.
   

Nguyễn Kim Cương

 1. Nguyen K.-C., Shintani T. 2013. Effect of thickness ratio on mass transport by internal waves propagating in two-layer system, Ann. J. JSCE, Ser. B1 Hydraulic Engineering,Vol. 69, No. 4, I_85-I_90.
 2. Nguyen K.-C., Shintani T., Umeyama, M. 2013. Effects of diffusive interface on mass transport by internal waves propagating in a two-layer fluid system, J. Applied Mechanics (A2), JSCE,Vol. 69, No. 2, accepted.

Nguyễn Hướng Điền

 1. Nguyễn Hướng Điền 2013. Công thức thực nghiệm tính toán cường độ mưa từ độ phản hồi radar cho khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 51-55
 2. Nguyễn Hướng Điền 2013 Profile gió trong lớp sát đất khu vực Phước Hòa - Bình Định trong các mùa Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.26-31

Trần Quang Đức

 1. Trần Quang Đức 2013. Ứng dụng mô hình khí hậu toàn cầu CAM mô phỏng các trường khí hậu cho đợt El Nino mạnh năm 1982-1983.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 72-79
 2. Trần Quang Đức , Trịnh Lan Phương 2013 Sự biến đổi phơn và nắng nóng ở Hà Tĩnh – Miền Trung Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.32-40

Trịnh Thị Lê Hà

 1. Trịnh Thị Lê Hà 2013 Một số biện pháp xử lý dầu tràn trên biển và hiệu quả áp dụng thông qua mô hình Spill Tools Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.41-50

Nguyễn Đức Hạnh

 1. Hoàng Thị Mỹ Linh, Nguyễn Đức Hạnh 2013 Tối ưu hóa một số thông số của mô hình mưa dòng chảy sử dụng phương pháp SCE Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.113-120

Vũ Thanh Hằng

 1. Vu-Thanh H., T. Ngo-Duc, and T. Phan-Van 2013 Evolution of meteorological drought characteristics in Vietnam during the 1961-2007 period, Theoretical and Applied Climatology, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/s00704-013-1073-z.
 2. Vũ Thanh Hằng, Trần Thị Thu Hà 2013 So sánh một vài chỉ số hạn hán ở các vùng khí hậu Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.51-57
 3. Ngô Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Vũ Thanh Hằng, Ngô Đức Thành 2013  Nghiên cứu ngày bắt đầu mùa mưa trên khu vực Việt Nam thời kỳ 1961-2000 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.72-80
 4. Kiều Thị Xin,Vũ Thanh Hằng, Lê Đức, Nguyễn Mạnh Linh 2013 Mô phỏng khí hậu khu vực Việt Nam với sử dụng mô hình khí hậu khu vực bất thủy tĩnh NHRCM và thủy tĩnh RegCM  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.243-251

Nguyễn Minh Huấn

 1. Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Minh Huấn, Phùng Đăng Hiếu, Dư Văn Toán. 2013 Mô phỏng lan truyền dầu trong sự cố tràn dầu trên vịnh Bắc Bộ bằng mô hình số trị .Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 168-178
 2. Nguyen Dac Da, Nguyen Minh Huan 2013. The use of median rule in editing altimetric data An example in Central Vietnam Zone, Western South China Sea Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 17-25

Hà Thanh Hương

 1. Hà Thanh Hương, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Trung Việt 2013. Hoàn lưu ven bờ Vịnh Nha Trang Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 65-71
 2. Hà Thanh Hương. 2013 Biến động cấu trúc hoàn lưu Vịnh Bắc Bộ. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 80-88

Đặng Đình Khá

 1. Hoàng Thái Bình, Đặng Đình Khá, Đặng Đình Đức, Trịnh Xuân Quảng, Lê Ngọc Quyền. 2013 Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật ven biển phục vụ lập danh mục các công trình chịu tác động của BĐKH tỉnh Khánh Hòa, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi và Môi trường, Số đặc biệt, tháng 11/2013 394, Kỷ niệm 10 năm Thành lập Khoa Kỹ thuật Biển (2003-2013), Trường Đại học Thủy lợi
 2. Phạm Mạnh Cổn, Đặng Đình Khá, Đặng Đình Đức, Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Quang Hà, Trần Ngọc Anh 2013  Nghiên cứu mô phỏng trận ngập lụt 2008  nội thành Hà Nội và đề xuất một số giải pháp thoát úng cục bộ Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.8-16
 3. Đặng Đình Khá, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Quang Hưng, Cấn Thu Văn 2013. Xây dựng bộ mẫu phiếu điều tra khả năng chống chịu với lũ lụt của người dân phục vụ đánh giá khả năng dễ bị tổn thương do lũ lụt Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 87-100
 4. Đặng Đình Khá, Đặng Đình Đức, Hoàng Thái Bình, Lê Ngọc Quyền, Trịnh Xuân Quảng, Trần Ngọc Anh 2013 Xây dựng bản đồ ngập lụt các hệ thống sông chính tỉnh Khánh Hòa theo các kịch bản BĐKH  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 101 - 112

Trịnh Minh Ngọc

 1. Trịnh Minh Ngọc, Vũ Văn Phái, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Dương 2013 Thiết lập khung đánh giá DSPIR trong nghiên cứu tính dễ tổn thương của hệ thống tài nguyên nước đối với lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.143 - 151
 2. Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Ý Như. 2013 Đánh giá tính dễ bị tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ Đáy.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 126-133

Nguyễn Phương Nhung

 1. Nguyễn Phương Nhung 2013  Đặc điểm dòng chảy năm lưu vực sông Cầu Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.152-158

Nguyễn Thọ Sáo

 1. Đỗ Đình Chiến, Phùng Đăng Hiếu, Dư Văn Toán, Nguyễn Thọ Sáo 2013.Mô phỏng nước dâng do bão kết hợp với triều khu vực ven bờ Thừa Thiên Huế.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 16-26
 2. Đỗ Đình Chiến, Nguyễn Bá Thủy, Nguyễn Thọ Sáo, Vũ Hải Đăng, Nguyễn Thanh Trang 2013 Nghiên cứu nguy cơ mực nước dâng dị thường trong cảng biển bằng mô hình số trị. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 27 - 34
 3. Nguyễn Thọ Sáo 2013 So sánh phân bố lý thuyết Rayleigh theo sóng quan trắc tại vùng biển Bình Định Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.159-165

Nguyễn Thanh Sơn

 1. Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá 2013 Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương - Lý luận và thực tiễn Phần 2. Áp dụng thử nghiệm tính toán chỉ số dễ bị tổn thương do lũ thuộc lưu vực sông Lam - tỉnh Nghệ An Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 223 - 232
 2. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Tiền Giang và Nguyễn Quang Hưng. 2013  Đánh giá các nguồn nước phục vụ nuôi trông thủy sản ở tỉnh Quảng Trị. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 134-140
 3. Đặng Đình Đức, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá, Nguyễn Ý Như .2013 Nghiên cứu xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương do ngập lụt cho lưu vực sông Nhuệ Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 56-63
 4. Nguyễn Văn Hiếu, Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn.2013 Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt và mô phỏng phương án xây dựng đê cho lưu vực sông Lại Giang.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 64-71

Phan Văn Tân 

 

 1. Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành, 2013: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Các Khoa học Trái đất và Môi trường Tập 29, số 1, tr. 1-10.
 2. Patrick Laux, Van Tan Phan, Christof Lorenz, Tran Thuc, Lars Ribbe, Harald Kunstmann, 2013: Setting Up Regional Climate Simulations for Southeast Asia. High Performance Computing in Science and Engineering ’12, pp 391-406

Công Thanh

 1. Công Thanh, Trần Tân Tiến 2013. Đánh giá kết quả dự báo quỹ đạo bão ở Biển Đông hạn 5 ngày bằng hệ thống dự báo tổ hợp trên mô hình RAMS.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 141-146
 2. Công Thanh, Trần Tân Tiến 2013. Xây dựng hệ thống dự báo tổ hợp bão ở Biển Đông hạn 5 ngày bằng phương pháp nuôi nhiễu .Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 147-153

Ngô Đức Thành

 1. Nguyễn Văn Hồng, Ngô Đức Thành 2013 Thử nghiệm dự báo tầm nhìn cho các sân bay thuộc cụm cảng hàng không miền Bắc bằng mô hình WRF Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.58 - 64
 2. Phạm Quang Nam, Ngô Đức Thành 2013 Nghiên cứu lựa chọn sản phẩm mô hình khí hậu toàn cầu từ  dự án CMIP5 cho khu vực Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 134 - 142
 3. Nguyen-Thi H.A., J. Matsumoto, T. Ngo-Duc, and N. Endo, 2013: Long-Term Trends in Tropical Cyclone Rainfall over Vietnam. Journal of Agroforestry and Environment, vol 6 (2).
 4. Ngo-Duc T., J. Matsumoto, H. Kamimera, and H.-H. Bui, 2013: Adjustment of the Global Satellite Mapping of Precipitation (GS Ma P) data over the Thu Bon-Vu Gia basin in Central Vietnam by using artificial neural networks. Hydrological Research Letters, accepted.
 5. Du D.T., T. Ngo-Duc, M. Hoang-Thi, and C. Kieu, 2013: A Study of Connection between Tropical Cyclone Track and Intensity Errors in the WRF Model. Meteorology and Atmospheric Physics, doi:10.1007/s00703-013-0278-0.
 6. Nguyen-Le D., J. Matsumoto, T. Ngo-Duc, 2013: Climatological onset date of summer monsoon in Vietnam. International Journal of Climatology, conditionally accepted.

Trần Tân Tiến

 1. Trần Tân Tiến, Hoàng Thị Thủy, Công Thanh, Bùi Minh Tuân 2013 Dự báo tổ hợp quỹ đạo bão trên biển khu vực Biển Đông hạn 5 ngày  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 195-200
 2. Trần Tân Tiến, Hoàng Thị Mai, Công Thanh 2013 Ứng dụng phương pháp lọc Kalman tổ hợp vào dự báo cường độ bão 5 ngày Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 201 - 206

Nguyễn Minh Trường

 1. Nguyễn Minh Trường, Bùi Minh Tuân. 2013 Thử nghiệm dự báo ngày bùng nổ gió mùa mùa hè khu vực Nam Bộ năm 2012 bằng mô hình RAMS. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr.. 179-186

Bùi Minh Tuân

 1. Bùi Minh Tuân, Nguyễn Minh Trường 2013 Xây dựng chỉ số xác định ngày bùng nổ gió mùa mùa hè ở Nam Bộ sử dụng mô hình số với số liệu tái phân tích. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 187-195

Đinh Văn Ưu

 1. Đinh Văn Ưu, 2013, Ảnh hưởng của nước biển dâng lên cơ sở hạ tầng ven bờ và giải pháp ứng phó, Tạp chí khoa học kỹ thuât Thủy lợi và Môi trường, Số đặc biệt 11-2003, tr. 21-26
 2. Vũ Duy Vĩnh, Đinh Văn Ưu, 2013. Ảnh hưởng của một số yếu tố  khí tượng hải văn đến đặc điểm vận chuyển trầm tích lơ lửng vùng cửa sông Bạch Đằng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 13, Số 3;  216-226
 3. Đinh Văn Ưu  2013 Các đặc trưng thủy động lực và môi trường tại khu vực cửa sông Bạch Đằng. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 196-200
 4. Minh N.Nguyen, P.Marchesiello; Florent Lyard, Sylvain Ouillon,  Gildas Cambon, Damien Allain, Uu V. Dinh, 2013 Tidal Characteristics of the Gulf of Tonkin, Submitted to Continental Shelf Research , 4-2013

Vũ Thị Vui

 1. Vũ Thị Vui 2013 Ứng dụng mô hình ROMS đánh giá trường nhiệt muối trung bình bề mặt khu vực biển Nam Trung Bộ Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 233-242

KỶ YẾU

Trần Ngọc Anh
 1. Tran Ngoc Anh, Shinichiro Onda, Nguyen Duc Hanh and Nguyen Thanh Son 2013 - 3D Simulation of Flows Around Hydraulic Structures. The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics - ACFM14. October 15 - 19, 2013; Hanoi and Halong, Vietnam  942
Nguyễn Kim Cương
 1. Montani Satoshi, Nguyen Kim-Cuong, Shintani Tetsuya, Umeyama Motohiko (2013). Numerical analysis of sediment transport in Hai Phong area with a coupled ROMS-SWAN model, Annual meeting of Japanese society of fluid mechanics (JSFM), Sep. 03, pp..., Tokyo - Japan
Trần Quang Đức
 1. Duc Tran-Quang, Phuong Trinh-Lan, Hang Vu-Thanh 2013 A study on the changes of foehn activities at Huong Khe station in North Central Vietnam. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013, p.337-342, Danang, Vietnam
Bùi Hoàng Hải
 1. Long Trinh Tuan, Hai Bui Hoang, Chanh Kieu and Tan Phan Van 2013. Expremental Seasonal Forecast of Tropical cyclone Activity for Vietnam during the 2012 Season. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013 p.253 - 265, Danang, Vietnam
 2. Hoang-Hai Bui, Eriko Nishimoto and Shigeo Yoden 2013: A Sensitivity Study of QBO-Like Oscillation in a Radiative-Convective Equilibrium State Obtained with Two-Dimensional Explicit Moist Convection Model. GCOE-ARS FINAL SYMPOSIUM, December 1-3, Uji, Kyoto, Japan. http://133.3.251.107/assets/files/documents/ARS_final_program_20131201.pdf
Vũ Thanh Hằng
 1. Hang Vu-Thanh, Thanh Ngo-Duc, Tan Phan-Van, 2013 An analysis of meteorological drought features in Vietnam during the 1961-2007 period. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013, p.117-124, Danang, Vietnam
 2. Kieu Thi Xin, Vu Thanh Hang, Le Duc, Nguyen Manh Linh 2013 Simulation of heavy rainfall over Vietnam-East Sea area using high resolution regional climate models (RegCM and NHRCM) and comparison. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013 , p.171-176, Danang, Vietnam
 3. Huong Ngo-Thi-Thanh, Hue Nguyen-Thi-Thanh, Hang Vu-Thanh, Thanh Ngo-Duc 2013: A study on rainy season onset dates over Vietnam for the period 1951-2007 using the APHRODITE data. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013 p.201-208, Danang, Vietnam
Nguyễn Minh Huấn
 1. Nguyen Quoc Trinh, Nguyen Minh Huan, Phung Dang Hieu, Du Van Toan. 2013 Simulation for Object Drift Fore cast in the East Vietnam Sea by the Leeway Numerical Method The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics ACFM14, October 15-19, Hanoi and Ha Long, Vietnam, 1144
 2. Nguyên Minh Huan 2013. Turbulence schemes implementing in the hydrodynamics models. The Seminar "Ocean Turbulence and its Application"  24  October 2013, Hanoi
Nguyễn Thanh Sơn
 1. Tran Hong Thai, Luong Huu Dung, Hoang Minh Tuyen, Nguyen Thanh Son. 2013 Impacts of indundatio n on land use under climate change context in Cuu Long Delta  The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics ACFM14, October 15-19, Hanoi and Ha Long, Vietnam, 1152
 2. Hoang Duc Cuong. Tran Dinh Trong, Nguyen Thanh Son 2013 Climate Change: Precipitation Projection for Vietnam Simulated by a Super-high-resolution Model. The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics ACFM14, October 15-19, Hanoi and Ha Long, Vietnam1193
Phan Văn Tân
 1. Phan Van Tan and Thanh Ngo-Duc 2013: Climate Change in Vietnam: Observed Changes, Evident Impacts and Projected Trends. Asian Congress on Citizen & Environment Safety & Security, NUS Singapore, 5-7 June 2013, http://www.accesscongress.org/abstracts-day-3-session-3-5
 2. Jack Katzfey, Kim Nguyen, John McGregor, Peter Hoffmann, Suppiah Ramasamy, Hiep Nguyen, Thang Nguyen, Tan Van Phan, Trung Nguyen Quang 2013: Dynamical Downscaling of the SE Asian Monsoon, AOGS 2013 10th Annual Meeting and Geosciences World Community Exhibition, June 24-28, 2013, Brisbane, Australia.
 3. Phan-Van, T., T. Ngo-Duc: 2013 Observed and projected rainfall changes in Vietnam. Smart Water Grid International Conference 2013 (SWGIC), November 12-14, 2013. Incheon, S. Korea (to appear).
 4. Suppiah Ramasamy, Jack Katzfey, Peter Hoffmann, John McGregor, Kim Nguyen, Hiep Nguyen, Thang Nguyen, Tan Van Phan, Trung Nguyen Quang 2013: Climate Change Projections for Vietnam from CMIP5 Simulations, AOGS 2013 10th Annual Meeting and Geosciences World Community Exhibition, June 24-28, 2013, Brisbane, Australia
 5. Phan-Van, T., T. Ngo-Duc 2013 Observed and projected rainfall changes in Vietnam. Smart Water Grid International Conference 2013 (SWGIC), November 12-14, 2013. Incheon, S. Korea (to appear).
 6. Phan-Van, T., T. Ngo-Duc: Observed and projected rainfall changes in Vietnam. Workshop on "Managing Water Resources under Climate Uncertainty: Challenges and Opportunities". October 17-18, Bangkok, Thailand. http://www.sea-eu.net/object/event/94/attach/Leaflet_Workshop_17-18Oct2013-2.pdf
 7. Quan Le Nhu, Tan Phan Van, Trung Nguyen Quang, Thanh Ngo Duc 2013. Trends in Extreme Rainfall Event over Vietnam: Historical data end Model Verification. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013, p.209 - 224, Danang, Vietnam
 8. Tan Phan Van,Trung Nguyen Quang, Long Trinh Tuan, Thanh Ngo Duc Hiep Van Nguyen, 2013 Seasonal Prediction of Summer near surface Air Temperature for Vietnam using RegCM4.2. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013, p.281 - 292, Danang, Vietnam
Ngô Đức Thành
 1. Ngo-Duc, T. , C. Kieu, M. Thatcher, D. Nguyen-Le, and T. Phan-Van 2013: A use of Three Regional Climate Models and their ensemble combination in Projecting Future Climate in Vietnam. International Workshop on Downscaling. October 1-3. Tsukuba, Japan (to appear).
 2. Thanh Ngo-Duc, Huong Ngo-Thi-Thanh, Hue Nguyen-Thanh, Trung Nguyen-Quang 2013: Summer monsoon onset over Vietnam for the period of 1961-2000 using RegCM4.2. The Second International Workshop of Climatic Changes and Their Effects on Agriculture in Asian Monsoon Region. March 4-6, 2013, Baguoi, Philippines.
 3. Thanh Ngo-Duc, Trung Nguyen-Quang, 2013: Simulation of 1961-2000 summer monsoon onset over Vietnam using a regional climate model. Japan Geoscience Union, May 19-21, 2013, Chiba, Japan.
 4. Thanh Ngo Duc, Jun Matsumoto, Hideyyuki Kamimera 2013. Validation and Application of the Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP) data over Vietnam. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013, p.225 - 234, Danang, Vietnam
 5. Hoang Anh Nguyen Thi, Jun Matsumoto, Thanh Ngo Duc and Nobuhiko Endo 2013. An insight view of the tropical cyclone-incluced rainfall in Central Vietnam. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013 p.135-154, Danang, Vietnam
 6. Ngo-Duc, T. , C. Kieu, M. Thatcher, D. Nguyen-Le, and T. Phan-Van 2013: A use of Three Regional Climate Models and their ensemble combination in Projecting Future Climate in Vietnam. International Workshop on Downscaling. October 1-3. Tsukuba, Japan (to appear).
 7. Quoc Phung-Kien, Thanh Ngo-Duc, and Hai Bui-Manh: Building criteria for rainfall determination by using Tam Ky weather radar data. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013, Da Nang, Vietnam. 63-71.
Trần Tân Tiến
Nguyễn Quang Trung
 1. Trung Nguyen Quang, Peter Hoffmann, Jack Katzfey, Tan Van Phan 2013: Investigating the Heat-wave Duration Index for Vietnam, AOGS 2013 10th Annual Meeting and Geosciences World Community Exhibition, June 24-28, 2013, Brisbane, Australia.
 2. Trung Nguyen Quang, Tan Phan Van, Long Trinh Tuan, Hanh Nguyen Thi, Thanh Ngo Duc, 2013 Seasonal forecast of hot day using RegCM. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013, p.323 - 335, Danang, Vietnam
 3. Trung Nguyen Quang, Peter Hoffmann, Jack Katzfey, Tan Van Phan 2013: Investigating the Heat-wave Duration Index for Vietnam, AOGS 2013 10th Annual Meeting and Geosciences World Community Exhibition, June 24-28, 2013, Brisbane, Australia.
Đinh Văn Ưu
 1. Lê Quốc Huy, Trần Thục, Đinh Văn Ưu, 2013.  Ứng dụng bộ mô hình kết nối nghiên cứu biến động của nhiệt độ nước bề mặt (SST) khu vực bờ Tây Biển Đông. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc giavề khí tượng thủy văn môi trường và biến đổi khí hậu lần thứ XVI - Tập II. Thủy văn - Tài nguyên nước, Biển, Môi trường 27-29 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 250-256
 2. Dinh Van Uu, 2013 Development of Modeling System to Simulate Hydrodynamic and Environmental Quantities in the coastal estuarine regions, Vietnam, Hội thảo Việt Nam – Hàn quốc lần thứ 2 về Khắc phục sự cố tràn dầu, Thành phố HCM 27-28/6/2013
 3. Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Phạm Văn Tiến, 2013 Phát triển hệ thống mô hình mô phỏng đặc trưng thủ động lực và môi trường các khu vực cửa sông ven biển Việt Nam, Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc, Đồng Hới, 7-2013
 4. Nguyễn Trung Việt, Trần Thanh Tùng, Đinh Văn Ưu, Lê Thanh Bình, R. Almar, J-P. Lefebvre,  2013 Một số kết quả ban đầu nghiên cứu diễn biến đường bờ vịnh Nha Trang bằng kỹ thuật giám sát hình ảnh, Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc, Đồng Hới, 7-2013
 5. DINH Van Uu, HA Thanh Huong, PHAM  Van Tien, 2013 Development of Modeling System to Simulate Hydrodynamic and Environmental Quantities in the Hai Phong Estuary, Vietnam, The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics ACFM14, October 15-19, Hanoi and Ha Long, Vietnam, 628
 6. Nguyen Nguyet Minh, Marchesiello Patrick, Ouillon Sylvain, Dinh Van Uu, Lyard Florent, Cambon Gildas. 2013 Numerical modeling and validation of tide and the tidal - induced residual current in the Gulf of Tonkin The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics ACFM14, October 15-19, Hanoi and Ha Long, Vietnam, 868
   

   
(PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943