Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 27
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8221331
Chuyên mục: » THƯ VIỆN » Luận văn Thạc sĩ » Hải dương
Đăng ngày 27/10/2011 Cập nhật lúc 08:02:09 ngày 10/2/2020

LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH HẢI DƯƠNG

NGÀNH HẢI DƯƠNG

 1. Hà Thanh Hương 2001 Application of numerical model to compute and analyse sediment transport regime for Day river’s estuary (Môi trường - HD: TS. Nguyễn Thọ Sáo)
 2. Nguyễn Tiến Công 2002 Mô hình môi trường vịnh Gành Rái (Hải dương - HD: PGS. TS. Đinh Văn Ưu)
 3. Nguyễn Việt Dũng 2002 Đánh giá lan truyền ô nhiễm dầu trong vịnh Đà Nẵng vào mùa lũ và mùa kiệt bằng phương pháp mô hình hoá (Hải dương - HD: TS. Đoàn Văn Bộ TS. Nguyễn Thọ Sáo)
 4. Nguyễn Thanh Phương 2002 Xây dựng bản đồ dòng chảy mặt trung bình tháng biển Đông (Hải dương - HD: TS. Phạm Văn Huấn)
 5. Phạm Văn Vỵ 2003 Đặc điểm động lực vùng cửa sông Hồng (Hải dương - HD: PGS.TS. Phạm Văn Huấn)
 6. Lê Thị Thanh 2005 Lựa chọn và phát triển mô hình đánh giá chất lượng nước ven bờ phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ. (Hải dương - HD: TS. Nguyễn Minh Huấn)
 7. Hoàng Trung Thành 2005 Cấu trúc thẳng đứng nhiệt muối vịnh Bắc Bộ (Hải dương - HD: PGS.TS. Phạm Văn Huấn)
 8. Trần Đức Trứ 2007 ( Hải dương HD: TS. Phùng Đăng Hiếu)
 9. Nguyễn Quốc Trinh 2007 Nghiên cứu chế độ động lực và môi trường vùng biển Đông Nam Bộ (Hải dương - HD: GS. TS. Đinh Văn Ưu)
 10. Dương Văn Phúc 2008 Xây dựng mô hình lưới lồng 2 chiều tính toán dòng chảy tổng hợp trong vịnh Bắc Bộ (Hải dương - HD: PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo)
 11. Trịnh Tuấn Đạt 2008 ( Hải dương HD: TS. Phùng Đăng Hiếu)
 12. Phạm Tiến Đạt 2009 Sử dụng mô hình ECO LAB đánh giá một số đặc trưng môi trường biển khu vực nuôi trồng thủy sản.(Hải dương - HD: TS. Nguyễn Minh Huấn)
 13. Nguyễn Kim Cương 2009 Xác định front nhiệt mặt biển bằng ảnh vệ tinh khu vực Nam Trung Bộ (Hải dương - HD: TS. Đỗ Huy Cường)
 14. Om Sovarath 2009 Điều kiện thủy văn Vịnh Thái Lan (Hải dương - HD: GS. TS. Đinh Văn Ưu)
 15. Nguyễn Văn Tuân 2009 ( Hải dương - HD: TS. Bùi Hồng Long)
 16. Phạm Sĩ Hoàn 2009 Nghiên cứu vận chuyển trầm tích từ cửa sông ra biển ở vịnh Bình Cang-Nha Trang bằng mô hình toán (Hải dương - HD: PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo)
 17. Nguyễn Thị Kiều Duyên 2009 (Hải dương - HD: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng)
 18. Nguyễn Thanh Cơ 2009 (Hải dương - TS. Đinh Văn Mạnh)
 19. Đỗ Thị Thu Hà 2009 (Hải dương - HD: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng)
 20. Lê Quốc Huy 2010 Ứng dụng mô hình Delf3D tính toán nước dâng trong bão vùng biển ven bờ Việt Nam (Hải dương - HD: PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo)
 21. Nguyễn Tấn Được 2010 Nghiên cứu trường dòng chảy 3D trong vịnh Bắc Bộ bằng mô hình POM (Hải dương - HD: PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo)
 22. Vũ Công Hữu 2010 Nghiên cứu chế độ sóng, dòng chảy và vận chuyển trầm tích vùng nước biển ven bờ Nam Định (Hải dương - HD: TS. Nguyễn Minh Sơn)
 23. Nguyễn Trung Thành 2010 Tính toán lan truyền vệt dầu do sự cố cho vùng biển Nam Trung Bộ (Hải dương - HD: TS. Lê Văn Công)
 24. Doãn Tiến Hà 2010 Tính toán các đặc trưng sóng phục vụ thiết kế công trình đê biển tại một số khu vực ven biển Giao Thủy-Hải Hậu, Nam Định (Hải dương - HD: TS. Nguyễn Khắc Nghĩa)
 25. Bùi Thanh Hùng 2010 Nghiên cứu các cấu trúc hải dương phục vụ dự báo ngư trường vùng biển khơi miền Trung Việt Nam (Hải dương - HD: PGS. TS. Đoàn Văn Bộ)
 26. Nguyễn Văn Hướng 2010 Phân tích số liệu viễn thám nhằm tìm hiểu khả năng tập trung của cá ngừ đại dương vùng biển xa bờ miền Trung (Hải dương - HD: GS. TS. Đinh Văn Ưu)
 27. Nguyễn Ngọc Tiến. 2012  Đánh giá quá trình sản xuất sơ cấp và hiệu quả sinh thái ở vùng biển vịnh Bắc Bộ. (Hải dương - HD: PGS. TS. Đoàn Văn Bộ)
 28. Trần Anh Tú. 2012  Đánh giá đặc trưng trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng. (Hải dương - HD: GS. TS. Đinh Văn Ưu)
 29. Nguyễn Chí Công 2012. Tính toán lan truyền vật chất ô nhiễm khu vực vịnh Nha  Trang bằng mô hình số. (Hải dương - HD: PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn)
 30. Phạm Thế Truyền 2012.  Đánh giá độ rủi ro sóng thần khu vực đô thị thành phố Nha Trang. (Hải dương - HD: PGS.TS. Nguyễn Hồng Phương)
 31. Nguyễn Viết Quỳnh 2012. Tính toán quá trình lan truyền sóng trong rừng ngập mặn. (Hải dương - HD: PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn)
 32. Vũ Thị Vui. 2014 Đánh giá năng suất sinh học sơ cấp vùng biển Nam Trung Bộ bằng mô hình ROMS. (Hải dương - HD: PGS. TS. Đoàn Văn Bộ)
 33. Trần Văn Mỹ, 2015 Nghiên cứu động lực học của sóng sau đới sóng đổ tại bãi biển Nha Trang, (Hải dương - HD1: TS. Nguyễn Kim Cương, HD2: TS. Jean L. Pierre)
 34. Nguyễn Thị Trang, 2018 Đánh giá suất vận chuyển trầm tích dưới tác động tổng cộng của dòng chảy và sóng bằng mô hình số trị (Hải dương - HD: PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn)
 35. Vũ Văn Phòng, 2018 Mô phỏng các kịch bản sóng thần phát sinh trên đới đứt gãy kinh tuyến 109 và đánh giá độ nguy hiểm sóng thần cho dải ven biển Nam Trung Bộ (HD: PGS. TS. Nguyễn Hồng Phương)

 36. Đỗ Huy Toàn, 2019. Nghiên cứu biến động địa hình đáy cửa Đà Diễn - Phú Yên (HD: PGS. TS. Nguyễn Thọ Sáo).

 37. Phạm Huyền Trang, 2019, Sử dụng kỹ thuật viễn thám nghiên cứu biến động đường bờ, bãi biển, cửa sông vùng biển Hải Phòng (HD: GS.TS. Đinh Văn Ưu).

 38. Hán Trọng Đạt, 2019, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố hải dương đến phân bố và biến động nguồn lợi nhóm cá nục (Decapterus spp) ở khu vực nước trồi Nam Trung Bộ (HD: PGS.TS. Đoàn Văn Bộ).

 39. Nguyễn Thị Khang, 2019, Ứng dụng mô hình SWASH tính toán trường sóng và dòng chảy phát sinh do sóng ven bờ phục vụ tính toán dòng vận chuyển bùn cát do sóng (HD: PGS.TS. Phùng Đăng Hiếu).

(PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943