Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 46
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8221450
Chuyên mục: » THƯ VIỆN » Luận văn Thạc sĩ » Thủy văn
Đăng ngày 27/10/2011 Cập nhật lúc 09:03:40 ngày 1/3/2020

LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH THỦY VĂN

 1. Lê Thị Huệ 2007 Ứng dụng mô hình HEC-RESSIM tính điều tiết lũ hệ thống hồ chứa sông Hương (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải)
 2. Hoàng Nam Bình 2008 Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mô phỏng lũ tràn đồng trên hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế (Thủy văn - HD: TS. Nguyễn Tiền Giang)
 3. Lê Thị Mai Vân 2008 Phân tích tính toán thủy văn thủy lực làm cơ sở cho các phương án nắn chỉnh, ổn định dòng chảy sông Cà Lồ (Thủy văn - HD: TS. Lã Thanh Hà)
 4. Nguyễn Thị Hiền 2008 Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT phân tích xói mòn vùng núi lưu vực sông Cả (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải)
 5. Trịnh Minh Ngọc 2008 (Địa lý - HD: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuần)
 6. Ngô Chí Tuấn 2009 Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị (Thủy văn - HD: TS. Trần Ngọc Anh)
 7. Phan Ngọc Thắng 2009 Khai thác mô hình IQQM tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Kiến Giang - tỉnh Quảng Bình (Thủy văn - HD: TS. Nguyễn Thanh Sơn)
 8. Nguyễn Thu Hiền 2009 Đánh giá tiềm năng nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và môi trường bền vững (Thủy văn - HD: TS. Trần Ngọc Anh)
 9. Phạm Thị Phương Chi 2009 Ứng dụng phương pháp Morris đánh giá độ nhạy các thông số trong mô hình WetSpa (Thủy văn - HD: TS. Nguyễn Thanh Sơn)
 10. Vũ Mạnh Cường 2009 Nghiên cứu ứng dụng mô hình HEC-HMS tính điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông Hồng (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải)
 11. Hoàng Thái Bình 2009 Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu hệ thống sông Nhật Lệ ( Mỹ Trung - Tám Lu - Đồng Hới) (Thủy văn - HD: TS. Trần Ngọc Anh)
 12. Đào Văn Giang 2010 Đánh giá tác động của tổ hợp công trình lên trường thủy động lực vùng cửa sông ven biển Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo)
 13. Dương Thị Thanh Hương 2010 Mô phỏng các kịch bản điều tiết hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba (Thủy văn - HD:TS. Nguyễn Tiền Giang)
 14. Văn Thị Hằng 2010 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc thành phố Hà Nội (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
 15. Hoàng Văn Đại 2010 Nghiên cứu ứng dụng mô hình TREM đánh giá diễn biến lòng dẫn đoạn sông Hồng từ Chèm đến Khuyến Lương (Thủy văn - HD: TS. Nguyễn Tiền Giang)
 16. Phạm Thu Hiền 2010 Áp dụng phương pháp ước lượng bất định khả năng (GLUE) cho dự báo lũ trên lưu vực sông Vệ (Thủy văn - HD: TS. Nguyễn Tiền Giang)
 17. Nguyễn Ý Như 2011 Nghiên cứu tác động của Biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy trên lưu vực sông Nhuệ Đáy phần thuộc thành phố Hà Nội. (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
 18. Đặng Đình Khá 2011 Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do lũ lụt hạ lưu sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. (Thủy văn - HD: TS. Trần Ngọc Anh)
 19. Thân Văn Đón 2011 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển mô hình Athen vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba. (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải)
 20. Nguyễn Phương Nhung 2011 Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Cầu bằng mô hình Mike Basin. (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
 21. Lê Thị Hiệu. 2011 Nghiên cứu đánh giá hạn hán vùng đồng bằng sông Hồng. (Thủy văn - HD: TS. Vũ Thị Thu Lan)
 22. Nguyễn Ngọc Hà 2011 Nghiên cứu áp dụng mô hình WEAP tính cân bằng nước lưu vực sông Vệ.(Thủy văn - HD: TS. Nguyễn Tiền Giang)
 23. Bùi Minh Hòa. 2012 Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Ba. (Thủy văn - HD: TS. Huỳnh Thị Lan Hương)
 24. Trần Đức Tâm. 2012 Nghiên cứu quy hoạch lũ chi tiết sông Trà Lý, tỉnh Thái Bình. (Thủy văn - HD: TS. Nguyễn Thanh Hùng)
 25. Trần Văn Tình 2013 Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. (Thủy văn - HD: PGS.TS. Hoàng Ngọc Quang, TS. Nguyễn Viết Thi)
 26. Vũ Thị Hòa 2013 Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông Bến Hải – Thạch Hãn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. (Thủy văn -HD: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
 27. Nguyễn Hoàng Minh  Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực sông Lô. (Thủy văn - HD: PGS.TS. Trần Hồng Thái)
 28. Bùi Văn Chiến 2014. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi thủy điện đến tình hình lũ lụt sông Lam. (Thủy văn -HD: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang)
 29. Nguyễn Duy Hoàn 2014. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi thủy điện đến tình hình lũ lụt sông Thạch Hãn. (Thủy văn -HD: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang)
 30. Nguyễn Thanh Sơn 2014. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lũ lụt lưu vực sông Thu Bồn. (Thủy văn -HD: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang)
 31. Phạm Trường Giang 2014 . Nghiên cứu đặc trưng lũ phục vụ cảnh báo ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Lam. (Thủy văn -HD:: TS. Trần Duy Kiều)
 32. Phạm Lê Phương 2014. Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1973 – 2013 trong bối cảnh biến đổi khí hậu. (Thủy văn -HD:PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn)
 33. Nguyễn Minh Thành 2014  Đánh giá tác động của tổ hợp cạn bất lợi đến hệ thống thủy lợi và giao thông thủy vùng hạ du sông Hồng (Thủy văn - HDC: PGS.TS. Trần Ngọc Anh, HDP: TS. Vũ Thị Thu Lan)
 34. Nguyễn Kim Ngọc Anh, 2015 Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Lam, (Thủy văn -  HD1: PGS.TS. Trần Ngọc Anh. HD2: TS. Đặng Thanh Mai)
 35. Quách Thị Thanh Tuyết, 2015 Đánh giá hiện tượng xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu đối khu hạ lưu ven biển lưu vực sông Cả, tỉnh Nghệ An, (thủy văn - HD: TS. Nguyễn Quang Hưng)
 36. Trần Quốc Việt, 2015 Nghiên cứu đánh giá lũ lụt, ngập úng và đề xuất các giải pháp dự báo lũ trên sông Mã, (Thủy văn, HD: PGS.TS. Hoàng Ngọc Quang)
 37. Nguyễn Thị Bích Ngọc 2016 Nghiên cứu xây dựng BĐNL phục vụ cảnh báo lũ cho lưu vực sông Hương (HD: TS. Trần Duy Kiều)
 38. Đinh Thị Hương Thơm  2016 Ứng dụng mô hình thủy văn đô thị đánh giá hiệu quả các công trình đơn vị trên hệ thống thoát nước nội đô thành phố Cam Ranh trong bối cảnh BDKH (HD: TS. Nguyễn Quang Hưng)
 39. Nguyễn Ngọc Tuyến 2016 Ứng dụng các mô hình thủy văn trong việc dự báo và cảnh báo lũ lụt trên địa bàn tỉnh Bình Định (HD: TS. Đặng Thanh Mai)
 40. Trương Thị Minh Thư 2016 Nghiên cứu áp dụng công thức BAICA-UNESCO phát triển để tính mức độ tổn thương do lũ lụt trên lưu vực sông Thạch Hãn (HD: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
 41. Nguyễn Hùng Anh 2017 Nghiên cứu ứng dụng mô hình phân bổ nước mặt phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Cầu (HD: TS. Lê Văn Chính)
 42. Phạm Huy Duy Bình 2017 Ứng dụng phương pháp hồi quy đa biến Logistic xây dựng mô hình nhận thức về diễn biễn hình thái khu vực cửa sông Đà Diễn, tỉnh Phú Yên (HD: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang; TS. Bùi Quang Thành)
 43. Lê Văn Linh 2017 Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương án nạo vét đến chế độ thủy động lực cửa Đà Diễn (HD: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang)
 44. Nguyễn Thị Phương 2017 Đánh giá tác động của BDKH đến dòng chảy trạm Đồng Trăng, sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (HD: PGS.TS Trần Ngọc Anh)
 45. Lê Thị Thanh Quỳnh 2017 Xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông Sê San (HD: PGS.TS Trần Ngọc Anh)
 46. Phùng Thị Thu Trang 2017 Ứng dụng Mô hình SWAT đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy và bùn cát vào hồ thủy điện  (HD: PGS.TS. Huỳnh Lan Hương)
 47. Tống Ngọc Công 2018 Ứng dụng mô hình MIKE 11 phục vụ dự báo lũ hệ thống sông Đáy - Hoàng Long (HD: PGS.TS. Trần Ngọc Anh, TS. Đặng Thanh Mai
 48.   Hoàng Thu Thảo 2018 Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố thủy động lực đến xu thế ổn định theo mùa vùng cửa sông Đà Diễn (HD: PGS.TS.Nguyễn Tiền Giang)

 49. Phạm Quốc Sỹ, 2018 Đánh giá tác động dòng chảy hạ lưu sông Ba đến sự bồi lấp cửa sông Đà Diễn, tỉnh Phú Yên (HD: PGS. TS. Nguyễn Thọ Sáo)
 50. Đỗ Bình Dương, 2018 Thử nghiệm một số công thức tính toán chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương cho vùng mưa lũ (có ngập lụt) lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị (HD: PGS.TS.Nguyễn Thanh Sơn
 51. Nguyễn Thị Trinh Nữ, 2018 Thử nghiệm một số công thức tính toán chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương cho vùng mưa lũ (có ngập lụt) lưu vực sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị (HD: PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn)

 52. Đặng Linh Chi, 2018 Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo (ANN) dự báo xâm nhập mặn cho lưu vực sông Mã (HD: TS. Nguyễn Quang Hưng)

 53. Phan Văn Thành, 2018 Nghiên cứu đánh giá bồi xói vùng hạ lưu sông Ba đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cửa Đà Diễn, tỉnh Phú Yên (HD: PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang)

 54. Trần Thị Thu Thảo, 2019, Nghiên cứu đánh giá mức độ rủi ro lũ lụt tỉnh An Giang trong trường hợp lũ cao và đề xuất các biện pháp quản lý (HD 1: TS. Cấn Thu Văn, HD 2: PGS.TS.Nguyễn Thanh Sơn).

 55. Lưu Văn Ninh, 2019, Nghiên cứu lựa chọn phương pháp dự báo lũ cho các trạm thủy văn cơ bản tỉnh An Giang phục vụ công tác dự báo nghiệp vụ (HD: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn).

 56. Lê Sông Hồng, 2019, Nghiên cứu đánh giá mức độ bồi lắng hồ chứa công trình thủy điện Srepok và đề xuất biện pháp quản lý (HD: TS. Cấn Thu Văn)

 57. Châu Thanh Hải, 2019, Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngập lụt khu vực Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (HD: PGS.TS. Trần Ngọc Anh).

 58. Lê Xuân Hiền, 2019, Đánh giá hiện trạng xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Kiên Giang (HD: PGS.TS. Trần Ngọc Anh).

 59. Hoàng Bá Tiến, 2019, Đánh giá hiện trạng sạt lở bờ và bước đầu phân tích cơ chế, nguyên nhân gây sạt lở bờ sông Hậu chảy qua huyện Chợ Mới tỉnh An Giang (HD: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn).

 60. Nguyễn Phước Huy, 2019, Đánh giá thay đổi chế độ dòng chảy dưới tác động của hệ thống đê bao chống lũ trên hệ thống sông trong địa phận tỉnh Long An và đề xuất giải pháp quản lý (HD: TS. Nguyễn Ý Như).

 61. Nguyễn Phước Thọ, 2019, Ứng dụng mô hình thủy văn đô thị đánh giá mức độ ngập lụt tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ trong bối cảnh biến đổi khí hậu (HD: TS. Nguyễn Ý Như).

 62. Phạm Đức Đoàn, 2019, Đánh giá tài nguyên nước mặt trong mùa khô khu vực tỉnh Hậu Giang (HD: TS. Lê Vũ Việt Phong).

 63. Nguyễn Mạnh Hồng, 2019, Đánh giá hiện trạng xâm nhập mặn trên hệ thống sông chính tỉnh Long An và đề xuất các giải pháp ứng phó (HD: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang).

(PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943